ERASMUS +


ERASMUS +

Què és Erasmus+?

És el programa de la Unió Europea en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període 2014-2020. Aquest està dissenyat per recolzar als països participants a la utilització del talent humà i el capital social europeu. També pretén millorar les oportunitats de cooperació i mobilitat amb els països associats, en especial a l’esfera de l’educació superior i la joventut.

L’Erasmus+ és el resultat d’integrar els següents programes europeus del període anterior: el programa d’Aprenentatge Permanent, el programa La Joventut en Acció, el programa Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i el programes de cooperació amb països industrialitzats en matèria d’educació superior.
Objectius específics del programa:

 • Contribuir a la consecució dels objectius de l’Europa 2020, inclòs l’objectiu principal d’Educació;
 • També als objectius del Marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la formació (ET2020);
 • Desenvolupament sostenible dels països associats en l’àmbit de l’educació superior;
 • Contribuir als objectius globals del Marc renovat per a la cooperació europea en l’àmbit de joventut (2010-2018);
 • Contribuir als objectius de desenvolupament de la dimensió europea en l’esport;
 • Promoció dels valors europeus.

Àrees temàtiques

Ensenyament, formació, mobilitat, intercanvis, idiomes, cooperació i innovació en polítiques educatives, formatives, de joventut i d’esport

Què finança?

Els objectius del programa ERASMUS+ s’assoleixen amb el finançament de diverses accions, com ara:

 • Acció clau 1: Mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge
 • Acció clau 2: Cooperació per a la innovació i intercanvi de bones pràctiques
 • Acció clau 3: Suport a la reforma de les polítiques
 • Accions Jean Monnet
 • Accions en l’àmbit de l’esport: Col·laboració entre associacions , esdeveniments esportius sense ànim de lucre…

Enllaç a les convocatòries Erasmus+ EAC/A02/2019 (DOUE C373/12, 05.11.2019)

D’altra banda, el programa Erasmus+ Youth in Action ofereix cursos de formació de forma continuada. Descobreix-los en aquest enllaç.

Carta ECHE

english version   English Versió en català   Català Versió en francès Francès
Erasmus Charter for Higher Education Carta ECHE Charte ECHE
Professional Studies Formació Professional
General Organisation Organització general
Fundamental Principles Principis fonamentals
Mobility (Before, during and after) Mobilitat (Abans, durant i després)
ERASMUS Policy Stament (Overall Strategy) Política ERASMUS (Estratègia Personal)
Partner Photos Fotos
Link Enllaç soci

Tràmits

Per sol·licitar o reclamar la participació en el programa Erasmus, tant alumnat com professorat trobareu els impresos a l’apartat Atenció Administrativa – Formularis per tràmits

Podeu consultar també La baremació de mèrits pel professorat en aquest enllaç.


Selecció de participants

SELECCIÓ DE PARTICIPANTS ERASMUS

 

e-TWINNING

Què és e-Twinning?

El projecte eTwinning és una iniciativa que fomenta l’establiment d’agermanaments escolars i el desenvolupament de projectes de col·laboració a través d’Internet entre dos centres o més de països europeus diferents sobre qualsevol tema acordat pels participants. Va començar l’any 2005 com una part fonamental del programa elearning i des de 2007 està integrat en el Programa d’Aprenentatge Permanent com a mesura d’acompanyament de Comenius. Com a tal, és una acció descentralitzada i, per tant, no necessàriament coordinada per les Agències Nacionals del Programa d’Aprenentatge Permanent. El seu paper dins d’aquesta acció s’analitzarà en un altre apartat d’aquesta unitat. eTwinning està organitzat a escala europea pel Servei Central de Suport (SCA), amb seu a Brussel·les (www.etwinning.net) i en l’àmbit nacional està coordinat pels respectius serveis nacionals de suport. A Espanya, el Servei Nacional de Suport (SNA) està integrat en l’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del Professorat del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en coordinació amb totes les comunitats autònomes (www.etwinning.es). Des que va nàixer, eTwinning ha experimentat un creixement constant. En aquests set anys, eTwinning ha reunit més de 175000 membres a tot Europa, involucrats en 2550 projectes actius. A Espanya hi ha més de 7100 centres escolars registrats i 13900 professors. El nombre de projectes actius és de 7200. I aquestes xifres augmenten contínuament. Per a veure el nombre de participants actual, pots acudir a les pàgines web del Servei Central, http://www.etwinning.net .

eTwinning va dirigit a tots els nivells educatius anteriors a la universitat. Totes les àrees, matèries i famílies professionals d’educació infantil, primària i secundària tenen cabuda en eTwinning.
Els idiomes de treball són els que els socis vulguin utilitzar. Naturalment, l’espanyol, l’ús del qual creix dia rere dia a Europa i així es reflecteix en els projectes eTwinning.

El nombre de països participants també s’ha vist incrementat fins a 33. L’últim país a sumar-se al programa ha sigut República de Macedònia, l’any 2012. La llista completa és aquesta:

Alemanya Àustria Bulgària
Bèlgica Xipre Croàcia
Dinamarca Eslovàquia Eslovènia
Espanya Estònia Finlàndia
França Grècia Hongria
Irlanda Islàndia Itàlia
Letònia Lituània Luxemburg
Malta Noruega Països Baixos
Polònia Portugal Regne Unit
República Txeca República de Macedònia Romania
Suïssa Suècia Turquia