Fundamental Principles


While we are conscious that your institution might not get involved in all the different types of Erasmus+ activities from the beginning, we ask you to comply with all the principles and to tick them accordingly as the Erasmus Charter for Higher Education offers you the entire portfolio from the very start.

By applying for the Erasmus Charter for Higher Education my institution will:

Respect in full the principles of non-discrimination set out in the Erasmus+ Programme and ensure equal access and opportunities to mobile participants from all backgrounds.

Ensure full recognition for satisfactorily completed activities of study mobility and, where possible, traineeships in terms of credits awarded (ECTS or compatible system.). Ensure the inclusion of satisfactorily completed study and/or traineeship mobility activities in the final record of student achievements (Diploma Supplement or equivalent).

Please explain the academic credit system (e.g.: average number of credits per semester provided by your degree programmes) and the methodology used at your institution to allocate credits to the different course units.

The curriculum, which has been explained previously, includes a credit  carried out in a workplace (ECTS), which is the one for which the Erasmus KA1 project is requested and allows the students to follow this traineeship abroad. This credit consists of 350 trainee hours and is compulsory for the students to fulfill and pass in order to achieve the final Diploma, with a qualification of “pass” or “fail”. Besides, the training must be done in a company belonging to the same professional background. In our case we are talking about  ICT (Information and Communication Technology), both medium and higher degrees.

There is a professional tutor for our students, who is one of the teachers in our degree and who takes care of all the aspects of this traineeship:

–       Finding companies

–       Making the legal arrangements

–       Monitoring of the students

–       Students’ evaluation

If the students follow the 350 hours and get a qualification of “pass”, they achieve this credit. In the case when the cannot fulfill all the credit hours abroad, they must complete the rest here in Catalonia, when they come back.

 

Dintre del currículum que hem parlat anteriorment, hi ha un mòdul en centres de treball, que és la formació per la qual es sol·licita el projecte ERASMUS KA1 per a realitzar a l’extranjer.Aquesta Formació en Centros de Treball (FCT), té una càrrega lectiva de 350 h i és obligatòria la  seva realització i superació per a poder obtenir el títol, amb una nota de Apte o No Apte, a més s’han de realitzar en empreses que tinguin la mateixa especialitat que els estudis que se realitzen, en el nostre cas es tracta de la família professional d’informàtica i comunicacions , i el cicle és de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM).

Des de el centre hi ha un professor de la especialitat del cicle, que se’n diu tutor de pràctiques, que s’encarrega de gestionar tots els aspectes relacionats amb la FCT:

-Recerca d’empreses.

-Fer convenis.

-Realitzar el seguiment dels alumnes.

-Fer l’avaluació.

Si els alumnes fan les 350 h, i si la seva avaluació és positiva, els alumnes tindran aquest mòdul aprovat com Apte, en el cas de no realitzar totes les hores, quan arribin a Catalunya, tindran que fer les hores que manquin fins arribar a les 350 h.