Organització General del Programa d’activitats


Descriu l’estructura administrativa i acadèmica establerta a la vostra institució per a l’organització i la implementació de la mobilitat europea i internacional.

Proporcioneu una descripció detallada de la divisió de tasques i responsabilitats entre el personal encarregat, tant pel que fa als processos de presa de decisions administratives com acadèmiques.

Descriu també els mètodes operatius i de comunicació.

Coordinador

Títol: COORDINADOR DE MOBILITAT

Nom: CARIDAD

Nom de la família: DELGADO DELGADO

Departament: LLENGÜES ESTRANGERES

Posició: PROFESSOR

Lloc web: http://inscastellet.cat

Telèfon (inclosos els codis de país / zona): 00 34 938330751

Adreça (n °, carrer, avinguda, etc.): C / Bisbe Perelló, s / n

País ES :, Espanya

Regió: CATALUNYA

Codi postal: 08295

Ciutat: Sant Vicenç de Castellet

La persona que s’encarrega d’aquesta activitat, tindrà el càrrec de coordinador / a de mobilitat, normalment pertanyerà al Departament de Llengües Estrangeres. La seva funció serà gestionar tot el referent amb la mobilitat internacional (recerca de socis, gestionar el viatge, omplir la documentació …).

Comptarà amb un espai, el Departament de Llengües Estrangeres, amb tots els recursos de què disposa el departament (Ordinador, connexió a Internet, impressora …)

La difusió del projecte ERASMUS es realitzarà en la pàgina web, on es deixarà un espai específic dins de la mateixa dedicada a la mobilitat internacional. El logo apareixerà en tots els documents oficials del centre.

La difusió interna per als alumnes interessats es realitzarà coincidint amb l’inici del curs, el / la coordinador / adjuntament amb els alumnes que hagin participat al projecte, explicaran als possibles beneficiaris la seva experiència dins el projecte ERASMUS.

L’Institut Castellet, és un centre públic que depèn del Departament d’Educació, el qual té les competències en del Govern d’Espanya.

Mitjançant un consorci gestiona totes les mobilitats a Catalunya, mitjançant la creació de xarxes de mobilitat, on els centres es reuneixen per rebre el suport del mateix Departament d’Ensenyament Català i facilita l’intercanvi d’informació i experiències per dur a terme els diferents projectes ERASMUS de mobilitat internacional.