Consell Escolar


El consell escolar del centre 茅s l’貌rgan col路legiat de participaci贸 de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col路lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d’administraci贸 i serveis, etc.

Els membres del consell escolar s贸n elegits per un per铆ode de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys


Comissions

Nom
Consell Escolar (plenari)
Membres
Els representants de cada sector de la comunitat educativa (professors, alumnes, pares, PND i Ajuntaments) i l鈥橢quip Directiu
Responsable
Director/a
Periodicitat
2 hores / bimensual
Objectius
 • Con猫ixer, valorar i aprovar les actuacions de les diferents comissions del Consell Escolar (permanent, econ貌mica, de serveis i activitats complement脿ries, de conviv猫ncia,, de manteniment,…)
 • Avaluar i aprovar el Pla Anual i la Mem貌ria Anual del centre
 • Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l鈥檈voluci贸 del rendiment del centre i elaborar un informe que s鈥檌nclogui en la Mem貌ria Anual
Nom
Comissi贸 Econ貌mica del Consell Escolar
Membres
Director/a, secretari/a i un membre de cada sector
Periodicitat
Bimensual
Objectius
 • Preparar la proposta de pressupost anual al plenari
 • Fer el seguiment del pressupost
 • Preparar la liquidaci贸 anual del pressupost al plenari
Nom
Comissi贸 de Serveis i Activitats Complement脿ries del Consell Escolar
Membres
Cap d鈥橢studis i un membre de cada sector
Periodicitat
Bimensual
Objectius
 • Preparar la programaci贸 de les activitats escolars complement脿ries, de les activitats extra-escolars i dels serveis per presentar-la al plenari
 • Fer-ne el seguiment
 • Preparar la valoraci贸 de les activitats programades
Nom
Comissi贸 de Conviv猫ncia del Consell Escolar
Membres
Cap d鈥橢studis, un membre de cada sector, el tutor/a de l鈥檃lumne
Perdiodicitat
Setmanal
Objectius
 • Con猫ixer i valorar les situacions de conflicte de l鈥檃lumnat
 • Proposar les mesures reparadores adients a cada situaci贸
 • Aportar criteris al professorat de gu脿rdia encarregat dels alumnes sancionats
 • Preparar propostes de revisi贸 del Reglament de R猫gim Intern
Nom
Comissi贸 de Manteniment i d鈥檌nversions del Consell Escolar
Membres
Secretari/a i un membre de cada sector
Periodicitat
Mensual
Objectius
 • Promoure l鈥檕ptimitzaci贸 de l鈥櫭簊 de les instal路lacions i material escolar, i la seva renovaci贸, aix铆 com vetllar per la seva conservaci贸
 • Preparar propostes d鈥檌nversions de millora de la funcionalitat del centre
Nom
Comissi贸 de Manteniment i d鈥檌nversions del Consell Escolar
Membres
Secretari/a i un membre de cada sector
Periodicitat
Mensual
Objectius
 • Promoure l鈥檕ptimitzaci贸 de l鈥櫭簊 de les instal路lacions i material escolar, i la seva renovaci贸, aix铆 com vetllar per la seva conservaci贸
 • Preparar propostes d鈥檌nversions de millora de la funcionalitat del centre
Acords presos en les reunions del consell escolar