CFGM Operacions de LaboratoriDades d’inter√®s

HORARI:

 • 1r CURS: De 8:00h a 14:40h / De dilluns a divendres
 • 2n CURS: De 8:00h a 14:40h / De dilluns a divendres

Dades del cicle

NOM DEL CICLE: Cicle Formatiu de grau mig d’ Operacions de Laboratori (OL).

FAM√ćLIA PROFESSIONAL: Qu√≠mica.

T√ćTOL: T√®cnic/a en Operacions de Laboratori.

Competències

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar assajos de materials, anàlisis fisicoquímiques, químiques i biològiques, mantenint operatius els equips i les instal·lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Àmbit professional i de treball. On treballaràs?

Els professionals t√®cnics de laboratori desenvolupen la seva feina en empreses del sector de la qu√≠mica (ind√ļstria farmac√®utica, perfumeria i cosm√®tica, sabons i detergents, materials pl√†stics, esmalts i pintures, fibres artificials i sint√®tiques, etc.) i tamb√© en empreses pertanyents a altres sectors amb departaments d‚Äôan√†lisi o control de qualitat com l‚Äôalimentaci√≥, la salut, el medi ambient, la metal¬∑l√ļrgia o les aig√ľes.

Sortides professionals

 • Auxiliar, operador/a o t√®cnic/a de laboratoris de qu√≠mica
 • Auxiliar, operador/a o t√®cnic/a d‚Äôind√ļstries qu√≠miques, aliment√†ries, farmac√®utiques i transformadores
 • Auxiliar, operador/a o t√®cnic/a del sector mediambiental
 • Auxiliar, operador/a o t√®cnic/a de control de qualitat de materials, metal¬∑l√ļrgia i galvanot√®cnia
 • Auxiliar, operador/a o t√®cnic/a d‚Äôassajos de productes de fabricaci√≥ mec√†nica
 • Auxiliar, operador/a o t√®cnic/a de microbiologia aliment√†ria, mediambiental, farmac√®utica i d‚Äôaig√ľes
 • Auxiliar, operador/a o t√®cnic/a de mat√®ries primeres i producte acabat
 • Auxiliar, operador/a o t√®cnic/a de control i recepci√≥ de mat√®ries
 • Auxiliar, operador/a o t√®cnic/a de centres de formaci√≥ i investigaci√≥
 • Operador/a de manteniment de serveis auxiliars, equipament i magatzem
 • Mostrejador i assajos de camp

Què puc estudiar després?

Dins de la mateixa família (Química) es poden cursar els estudis de grau superior:

 • CFGS Fabricaci√≥ de Productes Farmac√®utics, Biotecnol√≤gics i Afins
 • CFGS Laboratori d‚ÄôAn√†lisi i de Control de Qualitat
 • CFGS Qu√≠mica Industrial

Després d’un cicle de grau superior hi ha la possibilitat d’accedir a la Universitat.
També es pot accedir a estudis de batxillerat.

Pla d’estudis

La durada √©s de 2.000 hores (1.584 en un centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribu√Įdes en dos cursos acad√®mics.

Mòduls Professionals

MP1: Química aplicada   132h
MP2: Mostreig i operacions unitàries de laboratori   132h
MP3: Proves fisicoquímiques   132h
MP4: Serveis auxiliars en el laboratori químic   66h
MP5: Seguretat i organització en el laboratori   99h
MP6: Operacions d’anàlisi química   165h
MP7: Emmagatzematge i distribució en el laboratori   66h
MP8: Tècniques bàsiques de microbiologia i bioquímica   132h
MP9: Assajos de materials   99h
MP10 Principis de manteniment electromecànic   66h
MP11: Formació i orientació laboral   66h
MP12: Empresa i iniciativa emprenedora   66h
MP13: Anglès tècnic   99h
MP14: Síntesi   231h  33h
MP15: Formació en centres de treball   416h

FP Dual

A partir del curs 17-18, el nostre centre ofereix l’oportunitat de cursar la FP dual. La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa. Els objectius són:
Adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,
Establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent,
Millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

Durant el primer curs, a partir del tercer trimestre, es realitzarà una FCT de 100 hores (aprox.), no remunerades, per iniciar el contacte de l’alumne amb l’empresa. A partir de segon curs s’inicien les pràctiques remunerades a la mateixa empresa, amb una durada aproximada de 1 any (amb modalitat de beca).

Planificació Unitats formatives(UFs) curs 2022-2023

1r CFGM de Laboratori

MP01 РQuímica aplicada Inici Fi
UF1: Química bàsica 08/09/2022 19/01/2023
UF2: Química orgànica 26/01/2023 23/03/2023
UF3: Processos en la Ind√ļstria Qu√≠mica 27/03/2023 01/06/2023
MP02 РMostreig i operacions unitàries de laboratori Inici Fi
UF1: Mostreig 08/09/2022 07/11/2022
UF2: Operacions mecàniques 09/11/2022 09/02/2023
UF3: Operacions tèrmiques i per difusió 13/02/2023 01/06/2023
MP03 РProves físico-químiques Inici Fi
UF1: Propietats físicoquímiques 07/09/2022 24/01/2023
UF2: Propietats col·ligatives 25/01/2023 23/03/2023
UF3: Propietats òptiques 27/03/2023 01/06/2023
MP05 РSeguretat i organització en el laboratori Inici Fi
UF1: Seguretat en el laboratori 12/09/2022 26/10/2022
UF2: Higene i gestió ambiental 30/11/2022 06/03/2023
UF3: Gestió de la qualitat 07/03/2023 31/05/2023
MP06 – Operacions d’an√†lisi qu√≠mica Inici Fi
UF1: Procediment analític 09/09/2022 11/11/2022
UF2: Volumetries i gravimetries 11/11/2022 17/02/2023
UF3: Tècniques analítiques 21/02/2023 31/05/2023
MP08 РTècniques bàsiques de microbiologia i química Inici Fi
UF1: Instal·lacions i equips per assajos microbiològics 08/09/2022 10/11/2022
UF2: Assajos microbiològics 11/11/2022 16/03/2023
UF3: Assajos biotecnològics 21/03/2023 30/05/2023
MP12 РFormació i orientació laboral (FOL) Inici Fi
UF1 РIncorporació al treball 14/09/2022 31/05/2023
UF2 РPrevenció de riscos laborals 08/09/2022 25/05/2023

2n CFGM de Laboratori

MP04 – Serveis auxiliars en el laboratori Inici Fi
UF1: Equips i instruments auxil·liars 08/09/2022 03/11/2022
UF2: Aplicacions dels equips auxil·liars 07/11/2022 25/05/2023
MP07 РEmmagatzematge i distribució en el laboratori Inici Fi
UF1: Instal·lació i documentació 09/09/2022 24/01/2023
UF2: Emmagatzematge 27/01/2023 26/05/2023
MP09 – Assajos de materials Inici Fi
UF1: Propietats i aplicacions dels materials 08/09/2022 25/10/2022
UF2: Assajos mecànics, metal·logàfics i de corrosió 27/10/2022 25/05/2023
MP10 РPrincipis del manteniment electromecànic Inici Fi
UF1: Xarxes de distribució i equips elèctrics 09/09/2022 02/12/2022
UF2: Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques 05/12/2022 24/03/2023
UF3: Elements mecànica i principis de manteniment 27/03/2023 26/05/2023
MP12 – Empresa i iniciativa emprenedora Inici Fi
UF1: Empresa i iniciativa emprenedora 12/09/2022 25/05/2023
MP13 РAnglès tècnic Inici Fi
UF1: Anglès tècnic 09/09/2022 23/05/2023
MP13 РSíntesi Inici Fi
UF1 РSíntesi 08/09/2022 25/05/2023

Podeu consultar més informació sobre el pla d’estudis a la web de l’xtec.