Història


Aquest centre educatiu, abans d’esdevenir l’actual IES Castellet ha passat per diferents fases de consolidació al llarg dels últims anys, entre les quals cal destacar:

– Neix com a BUP Municipal amb uns locals cedits per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

– Posteriorment, l’any 1987, passa a formar part de centres públics dependents de la Generalitat de Catalunya, i com a una extensió de Batxillerat de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa.

– Més tard, l’any 1994 comença a funcionar com a centre autònom i s’ubica en el CP Castellet amb cargoleres, tot i anticipant-se a la Reforma Educativa. Començà amb dos cursos de 1r d’ESO, degut a la reestructuració educativa que es va donar al poble, tot i fusionant dos centres públics de primària i amb la necessitat de tenir un Institut per poder acollir als alumnes del poble i d´altres pobles del Bages Sud.

– Finalment, l’any 1999, va ser inaugurat oficialment per l’Excel·lentíssim President de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol i Solei, l’IES Castellet en unes instal·lacions completament noves construïdes sobre la base del CP Castellet.

historia_institut

De mica en mica, el centre va encabint a tots els alumnes de la zona educativa formada pels municipis: Pont de Vilomara i Rocafort, Castellgalí, Castellbell i el Vilar, Monistrol de Montserrat, Marganell i Rellinars (excepcionalment tot i que no pertany a la comarca del Bages, sinó a la del Vallès Occidental).

El nombre d´alumnes ha anat variant segons l’oferta i la instauració progressiva de l’ESO i dels Batxillerats. Podem afirmar, però, que actualment hi ha quatre línies d’Ensenyament Secundari Obligatori i tres de Batxillerat, tot i que en alguns nivells pot passar de quatre grups a tres, degut en part pel descens de natalitat en alguns anys que incideixen de ple en el primer cicle de l’ESO.

A partir del curs 2002-2003 es poden realitzar també a l’IES Castellet els estudis de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) amb la concessió per part de la Generalitat de Catalunya, l’any 2002, per realitzar la titulació en “Obres de la Construcció”.

Segons les dades de la zona de la comarca del Bages Sud, es fa evident el que el municipi de Sant Vicenç de Castellet, sigui el lloc on el Departament d´Ensenyament i segons el Mapa Escolar opti per a la localització de l’Institut d’Ensenyament Secundari per poder atendre a tots els escolars d´entre 12 i 18 anys per escolaritzar i donar uns ensenyaments adients a la demanda de l’actual societat. Tot i així encara en aquests moments es pot afirmar que hi ha certes qüestions a resoldre tals com la comunicació d’entre els diferents pobles que sigui més fluida, tal és el cas de la comunicació entre Sant Vicenç i el Pont de Vilomara que tot i la poca distància que hi ha entre els dos municipis, aproximadament uns quatre quilòmetres, no compta amb un transport regular, la qual cosa no facilita massa el fet de que els alumnes d’Ensenyament Post-Obligatori accedeixen a Sant Vicenç i en alguns casos s’opti pel fet d’anar a Manresa on l’oferta és més elevada. Un cas semblant seria el de Castellgalí pel que fa a comunicació.

També cal fer esment de la població immigrada que cada cop té un pes específic més important en la societat i en els mateixos centres educatius, si es compara els darrers cursos escolars podem observar com aquest tipus de població treballadora que fluctua segons el seu lloc de treball i que arrossega a tota la família ha augmentat considerablement amb tot el que això suposa pels fills que s’han d’integrar en un nou centre i a uns nous companys i professors, en el millor dels casos a principi de curs, però la majòria de les vegades a meitat de curs.