Història


TRAJECTÒRIA

ELS INICIS
L’actual edifici de l’Institut Castellet es va inaugurar el juny de 1999, però l’ensenyament secundari a Sant Vicenç té el seu origen l’any 1966, amb la creació del “Colegio Libre de Enseñanza Media de Grado Elemental Femenino del Ayuntamiento de San Vicente de Castellet” (Decret 2127/1966, de 14 de juliol), ubicat en un edifici de les Germanes Dominiques i sota la dependència acadèmica de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Dos anys més tard es crearia el col·legi masculí (Decret 447/1968, de 22 de febrer). A partir de l’aprovació de la Llei General d’Educació (1970), es va instaurar el BUP i l’any 1975 el centre va passar a ser de titularitat municipal. Entre 1988 i 1994 es trasllada provisionalment a uns barracons construïts al costat de l’estació del FGC. I a partir de l’any 1994 comença a funcionar com a institut autònom, impartint ja 1r d’ESO, i ocupa les instal·lacions de l’Escola Castellet, aprofitant que el Departament d’Ensenyament havia decidit fusionar-la amb l’Escola Sant Vicenç a causa d’una davallada demogràfica. Durant la construcció de l’edifici definitiu, les dependències de l’Escola Castellet van resultar insuficients per acollir els alumnes de secundària i es van haver d’instal·lar barracons al voltant de l’escola.

CREIXEMENT
L’oferta formativa de l’Institut augmenta a partir de l’any 2000. Un acord amb el Gremi de Constructors d’Obres de Manresa i Comarca permet la posada en marxa del CFGM Construcció. L’any 2007 s’inicia el CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMIX). El 2013 comença a funcionar un PQPI-FIAP d’Auxiliar de Pintura, que el 2015 passa a ser d’Auxiliar de Vivers i Jardins, i l’any 2017 es reconverteix a PFI-PIP Auxiliar de Muntatge i Manteniment d’Equips Informàtics. El 2016 s’engega el CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM). I en els darrers anys l’oferta de formació professional ha augmentat encara més amb dos cicles de la família professional de la química: el CFGM Operacions de Laboratori, que s’inicia el 2021, i el CFGS Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat el 2023. També el 2023 s’incrementa l’oferta de PFI, ara en modalitat PTT i en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb la titulació Auxiliar d’Activitats Esportives.

BATXILLERAT D’ARTS: TRAJECTÒRIA I PERSONALITAT PRÒPIA
En el camp dels ensenyaments artístics, especialment en l’àmbit audiovisual l’Institut Castellet té una llarga trajectòria. Les arts visuals i plàstiques, però també la música i la dansa, com a formes d’expressió i creació artística, formen part indestriable de la nostra forma d’entendre el món i de relacionar-nos amb el nostre entorn. Les arts plàstiques, la fotografia i el cinema i les arts escèniques són la base de matèries optatives i itineraris a l’ESO, i la cultura audiovisual és un signe d’identitat del nostre batxillerat. Des de l’any 2009 participem en el projecte Cinema en curs, en col·laboració amb l’Associació A Bao A Qu, una activitat que atorga un caràcter propi al nostre projecte educatiu i que ha produït treballs de gran qualitat, seleccionats per participar en prestigiosos festivals d’arreu del món, on han rebut nombrosos premis i reconeixements.
Aquesta trajectòria permet la posada en marxa l’any 2019 del Batxillerat d’Arts, en la modalitat d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny. I l’any 2023, la modalitat de Música i Arts Escèniques.

FORMACIÓ PROFESSIONAL: EXPERIÈNCIA, INNOVACIÓ I QUALITAT
L’Institut Castellet acumula una llarga experiència en el camp de la formació professional. Des que l’any 2000 va iniciar el cicle formatiu de grau mitjà de Construcció, amb el suport del Gremi de Constructors d’Obres de Manresa i Comarques, el centre ha anat ampliant la seva oferta i ha impulsat o s’ha involucrat en nombrosos programes d’innovació educativa que ha generat aliances amb centres educatius d’altres països i estrets vincles amb les institucions i el teixit empresarial del territori.
Durant els darrers anys l’Institut ha intensificat les estratègies de potenciació de la formació professional, la participació en programes de mobilitat internacional Erasmus, Activa FP, Orienta FP, Innova FP, Assessorament i Reconeixement, FP Dual, Accions pilot d’impuls a les llengües estrangeres a l’FP i ha orientat la seva organització interna cap la millora contínua de la qualitat educativa. Aquest conjunt d’accions va merèixer l’any 2016 la inclusió del centre en el programa de Qualitat i Millora Contínua de la Direcció General de Formació Professional del Departament d’Educació, que el març del 2020 va culminar amb l’obtenció de la certificació ISO 9001.

historia_institut

UN CENTRE DE REFERÈNCIA
En l’actualitat l’Institut Castellet, amb prop de 900 alumnes i 100 professors, és un centre de referència de secundària, batxillerat i formació professional, amb una àrea d’influència cada vegada més àmplia. L’esforç i el treball intens de col·laboració amb tota la comunitat educativa, molt especialment amb l’AFAIC, i amb les institucions de la zona i el món empresarial són el fonament del projecte educatiu del centre, que té com a visió formar persones amb els coneixements i les competències necessàries per ser respectuoses amb elles mateixes, amb els altres i amb el seu entorn, i fer-los viure els valors i les actituds que els permetin la seva integració i participació activa en la societat actual multicultural, canviant i dinàmica.