Principis fonamentals


Dintre del currículum que hem parlat anteriorment, hi ha un mòdul en centres de treball, que és la formació per la qual es sol·licita el projecte ERASMUS KA1 per a realitzar a l’estranger aquesta Formació en Centres de Treball (FCT), té una càrrega lectiva de 350 h i és obligatòria la  seva realització i superació per a poder obtenir el títol, amb una nota de Apte o No Apte, a més s’han de realitzar en empreses que tinguin la mateixa especialitat que els estudis que es realitzen, en el nostre cas es tracta de la família professional d’informàtica i comunicacions , i el cicle és de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (DAM).

Des de el centre hi ha un professor de la especialitat del cicle, que s’anomena tutor de pràctiques, que s’encarrega de gestionar tots els aspectes relacionats amb la FCT:

-Recerca d’empreses.

-Fer convenis.

-Realitzar el seguiment dels alumnes.

-Fer l’avaluació.

Si els alumnes fan les 350 h, i si la seva avaluació és positiva, els alumnes tindran aquest mòdul aprovat com Apte, en el cas de no realitzar totes les hores, quan arribin a Catalunya, tindran que fer les hores que manquin fins arribar a les 350 h.