CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma


Dades d’inter猫s

HORARI:

 • 1r CURS: De 13:40h a 20:00h / De dilluns a divendres
 • 2n CURS: De 14:40h a 20:00h / De dilluns a dijous

MATERIAL:

 • Ordinador port脿til. Caracter铆stiques m铆nimes:
  • Sistema operatiu: Windows 10/11
  • RAM: m铆nim 8 GB (recomanable 16 GB)
  • CPU: m铆nim Intel i5 (m铆nim 8a generaci贸) o AMD Ryzen 5 (m铆nim 3a generaci贸)
  • Pantalla: m铆nim 14 polzades
  • Targeta gr脿fica integrada, m铆nim 2 GB
  • HDD: m铆nim 500 GB (recomanable SSD)
  • Connector RJ-45 (ethernet)

VALORS AFEGITS:

 • Tutoria personalitzada
 • Aprenentatge basat en projectes (ABP)
 • Aula equipada amb simuladors virtuals

V脥DEO PROMOCIONAL

Tr铆ptic CFGS DAM 2023-2024

Dades del cicle

NOM DEL CICLE: DAM: Desenvolupament d’Aplicacions MultiplataformaFAM脥LIA PROFESSIONAL: Inform脿tica i Comunicacions.

T脥TOL: T猫cnic superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.

Durada dels estudis

 • 2.000 hores – 2 cursos acad猫mics
 • 1617 hores en el centre docent
 • 383 en el centre de treball (FCT)

Possibilitat de cursar el cicle en DUAL

 • Sobre unes 2.300 hores – 2-3 cursos acad猫mics
 • 1320 hores en el centre docent
 • 1000 hores en el centre de treball (gran part remunerades)

Sortides professionals

 • T猫cnic instal路lador-reparador d’equips inform脿tics.
 • T猫cnic de suport inform脿tic.
 • T猫cnic de xarxes de dades.
 • Reparador de perif猫rics de sistemes microinform脿tics.
 • Comercial de microinform脿tica.
 • Operador de teleassist猫ncia.
 • Operador de sistemes.

Pla d’estudi – M貌duls Professionals

M01 – Sistemes inform脿tics (132 hores)
M02 – Bases de dades (165 hores)
M03 – Programaci贸 (231 hores)
M04 – Llenguatges de marques i sistemes de gesti贸 d’informaci贸 (99 hores)
M05 – Entorns de desenvolupament (66 hores)
M06 – Acc茅s a dades (99 hores)
M07 – Desenvolupament d’interf铆cies (99 hores)
M08 – Programaci贸 multim猫dia i dispositius m貌bils (132 hores)
M09 – Programaci贸 de serveis i processos (66 hores)
M10 – Sistemes de gesti贸 empresarial (99 hores)
M11 – Formaci贸 i orientaci贸 laboral (66 hores)
M12 – Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
M13 – Projectes de DAM (297 hores) – (En dual – a l’empresa)
Formaci贸 en centres de treball (383 hores) – (A l’empresa)

Compet猫ncies

La compet猫ncia general d鈥檃quest t铆tol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions inform脿tiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament espec铆fics, garantint l’acc茅s a les dades de forma segura i complint els criteris d’utilitzaci贸 i qualitat exigits en els est脿ndards establerts.A m茅s a m茅s, els alumnes un cop acabat el cicle s贸n competents per a:

 • Configurar i explotar sistemes inform脿tics.
 • Dissenyar i gestionar bases de dades.
 • Desenvolupar aplicacions multiplataforma (web, apps per m貌bil, aplicacions per windows i/o linux) amb acc茅s a basses de dades.
 • Desenvolupar interf铆cies gr脿fiques d鈥檜suari interactives.
 • Desenvolupar aplicacions multiproc茅s i multifil.
 • Participar en la implantaci贸 de sistemes ERP-CRM.
 • Gestionar informaci贸 emmagatzemada en sistemes ERP-CRM.
 • Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM.
 • Participar en un projecte de programaci贸 en realitat virtual i augmentada

Acc茅s al cicle

 • Tenir el t铆tol de batxillerat
 • Tenir el t铆tol de t猫cnic o t猫cnica superior o especialista
 • Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental)
 • Haver superat el curs d鈥檕rientaci贸 universit脿ria (COU) o el preuniversitari
 • Haver superat el curs espec铆fic per a l鈥檃cc茅s als Cicles formatius de grau superior
 • Haver superat la prova d鈥檃cc茅s als Cicles formatius formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulaci贸 universit脿ria o una d鈥檈quivalent
 • Haver superat la prova d鈥檃cc茅s a la universitat per a majors de 25 anys

Continu茂tat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el t铆tol de t猫cnic superior o t猫cnica superior que els permet accedir:

 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau

o al m贸n laboral com a:

 • T猫cnic o t猫cnica en desenvolupament d鈥檃plicacions inform脿tiques per a la gesti贸 empresarial i de negocis
 • T猫cnic o t猫cnica en desenvolupament d鈥檃plicacions inform脿tiques de prop貌sit general i en l鈥櫭爉bit de l鈥檈ntreteniment i de la inform脿tica m貌bil

Planificaci贸 Unitats formatives (UFs)

Planificaci贸 Unitats formatives(UFs) curs 2023-2024

1r curs Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

M2 – Bases de dades Inici Fi
UF1 – Introducci贸 a les bases de dades 12/09/2023 14/10/2023
UF2 – Llenguatges SQL: DML i DDL 18/10/2023 27/01/2024
UF3 – llenguatges SQL: DCL i extensi贸 procedimental 31/01/2024 14/04/2024
UF4 – Bases de dades objecte-relacionals 18/04/2024 26/05/2024
M3 – Programaci贸 Inici Fi
UF1 – Programaci贸 estructurada 12/09/2023 24/11/2023
UF2 – Disseny modular 25/11/2023 01/02/2024
UF3 – Acc茅s a fitxers 02/02/2024 15/02/2024
UF4 – Programaci贸 orientada a objectes 16/02/2024 15/03/2024
UF5 – POO. Llibreries de classes fonamentals 16/03/2024 19/04/2024
UF6 – POO. Introducci贸 a la persist猫ncia en BD 20/04/2024 10/05/2024
Projecte de S铆ntesi de 1r de DAM (UF3, UF4,UF5,UF6) 11/05/2024 31/05/2024
M4 – Llenguatge de marques Inici Fi
UF1 – Programaci贸 amb XML 12/09/2023 20/12/2023
UF2 – 脌mbits d’aplicaci贸 de XML 10/01/2024 10/03/2024
UF3 – Sistemes de gesti贸 d’informaci贸 empresarial 14/03/2024 01/06/2024
M5 – Entorns de desenvolupament Inici Fi
UF1: Desenvolupament de programari 12/09/2023 14/11/2023
UF2 – Optimitzaci贸 del programariL 21/11/2023 06/02/2024
UF3 – Introducci贸 al disseny orientat a objectes 13/02/2024 22/05/2024
M10 – Sistemes de gesti贸 empresarial
Inici Fi
UF1 – Sistemes ERP-CRM. Implantaci贸 12/09/2023 12/01/2024
UF2 – sistemes ERP-CRM. Explotaci贸 i adequaci贸 14/01/2024 30/05/2024
M11 – Formaci贸 i orientaci贸 laboral Inici Fi
UF1 – Incorporaci贸 al treball 14/09/2023 01/06/2024
UF2 – Prevenci贸 de riscos laborals 14/09/2023 01/06/2024
M12 – Empresa i iniciativa emprenedora Inici Fi
UF1 – Empresa i iniciativa emprenedora 12/09/2023 01/06/2024

2n curs Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

M1 – Sistemes inform脿tics Inici Fi
UF 1- instal路laci贸, configuraci贸 i explotaci贸 del sistema inform脿tic 12/09/2023 29/11/2023
UF 2- gesti贸 de la informaci贸 i de recursos en una xarxa 04/12/2023 03/04/2024
UF 3- implantaci贸 de programari espec铆fic 08/04/2024 29/04/2024
M6 – Acc茅s a dades Inici Fi
UF1 – Persist猫ncia en fitxers 13/09/2023 30/10/2022
UF2 – Persist猫ncia en BDR-BDOR-BDO 03/11/2023 20/12/2023
UF3 – Persist猫ncia en BD natives XML 08/01/2024 19/02/2024
UF4 – Components d鈥檃cc茅s a dades 21/02/2024 12/04/2024
M7 – Interf铆cies Inici Fi
UF1 – Disseny i implementaci贸 d’interf铆cies 12/09/2023 24/11/2023
UF2 – Preparaci贸 i distribuci贸 d’aplicacions 16/03/2024 25/04/2024
M8 – M貌bils (m貌dul en format ABP) Inici Fi
UF1 – Desenvolupament d鈥檃plicacions per a dispositius m貌bils 25/11/2023 15/03/2024
UF2 – Programaci贸 multim猫dia 25/11/2023 15/03/2024
UF3 – Desenvolupament de jocs per a dispositius m貌bils 25/11/2023 15/03/2024
M9 – Processos Inici Fi
UF1 – Seguretat i criptografia 12/09/2023 28/11/2023
UF2 – Processos i fils 30/11/2023 15/02/2024
UF3 – S貌cols i serveis 20/02/2024 25/04/2024
M13 – Projecte de s铆ntesi Inici Fi
Projecte 1a part: Diferents projectes 12/09/2023 24/04/2024
Projecte 2a part: Projecte de s铆ntesi 26/04/2024 05/06/2024