CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes


Dades d’interès

HORARI:

 

 • 1r CURS: De 8:00h a 14:40h / De dilluns a divendres
 • 2n CURS: De 13:40h a 20:00h / De dilluns a divendres

MATERIAL:

 • El centre disposa d’ordinadors adequadament equipats per a tots els alumnes
 • Per part de l’alumne només es requereix que porti un pendrive o disc dur extern SSD, USB3.0 (mínim 500GB)

VALORS AFEGITS:

 • Programa Erasmus +:
  Durant el 3r trimestre de 1r curs els alumnes de SMIX poden optar a fer una estada d’un més al sud de França, on aprofitaran per a fer les pràctiques en empresa. Els alumnes que optin per aquest programa tindran una hora més a la setmana per a reforçar el seu nivell de francès.
 • Tutoria personalitzada
 • Treball per projectes (ABP)

VÍDEO PROMOCIONAL

Tríptic CFGM SMX 2023-2024

Competències

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Sortides professionals

 • Tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
 • Tècnic de suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes de dades.
 • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador de teleassistència.
 • Operador de sistemes

Pla d’estudi – Mòduls Professionals

TÍTOL LOE de 2.000 HORES de durada(repartits en DOS cursos acadèmics)

 

Mòduls Professionals

TÍTOL LOE de 2.000 HORES de durada (repartits en DOS cursos acadèmics)

Mòduls Professionals

M01 Muntatge i manteniment d’equips. 198h

M02 – Sistemes Operatius Monolloc. 132h
M03 – Aplicacions ofimàtiques. 165h
M04 – Sistemes operatius en xarxa. 132h
M05 – Xarxes locals. 165h
M06 – Seguretat informàtica. 132h
M07 – Serveis de xarxa. 165h
M08 – Aplicacions Web. 198h
M09 – Formació i orientació laboral (FOL). 99h
M10 – Empresa i iniciativa emprenedora (EIE). 66h
M11 – Síntesi. 99h
M12 – Anglès tècnic. 99h
M13 – Formació en centres de treball (FCT). 350h

Podeu consultar més informació sobre el pla d’estudis a la web de l’xtec.

Planificació Unitats formatives (UFs)

Planificació Unitats formatives(UFs) curs 2023-2024

1r curs Sistemes MicroInformàtics i Xarxes

Mòduls Inici grup A Inici grup B
M1 – Muntatge i Manteniment d’equips
UF1 – Electricitat a l’ordinador 11/09/23 11/09/23
UF2 – Components d’un equip microinformàtic 03/10/23 03/10/23
UF3 – Muntatge d’un equip microinformàtic 21/11/23 21/11/23
UF4 – Noves tendències de muntatge 18/01/24 18/01/24
UF5 – Manteniment d’equips microinformàtics 06/03/24 06/03/24
UF6 – Instal·lació de programari 24/04/24 24/04/24
M2 – Sistemes operatius monolloc
UF1 – Introducció als sistemes operatius 09/09/2023 12/09/2023
UF2 – Sistemes operatius propietaris 29/11/2023 05/12/2023
UF3 – Sistemes operatius lliures 10/03/2024 08/03/2024
M3 – Aplicacions ofimàtiques
UF1 – Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari 18/05/2024 12/05/2024
UF2 – El correu i l’agenda electrònica 25/05/2024 24/05/2024
UF3 – Processadors de text 08/09/2023 08/09/2023
UF4 – Fulls de càlcul 29/10/2023 30/10/2023
UF5 – Bases de dades 10/01/2024 11/01/2024
UF6 – Imatge i vídeo / Presentacions 16/03/2024 10/03/2024
M5 – Xarxes locals
UF1 – Introducció a les xarxes locals 07/09/2023 07/09/2023
UF2 – Configuració de commutadors i encaminadors 06/12/2023 06/12/2023
UF3 – Detecció i resolució d’incidències 07/03/2024 07/03/2024
M8 – Aplicacions web
UF5 – Fonaments d’HTML i fulls d’estils 12/09/2023 12/09/2023
M10 – Formació i orientació laboral
UF1 – Incorporació al treball 14/09/2023 14/09/2023
UF2 – Prevenció de riscos laborals 14/09/2023 14/09/2023
M11 – Anglès
UF1 – Anglès Tècnic 14/09/2023 14/09/2023

2n curs Sistemes MicroInformàtics i Xarxes

M4 – Sistemes Operatius en Xarxa Inici Fi
UF1 – Sistemes operatius propietaris en xarxa 14/09/2023 11/06/2024
UF2 – Sistemes operatius lliures en xarxa 11/09/2023 18/01/24
UF3 – Compartició de recursos i seguretat 22/01/2024 29/02/2023
UF4 – Integració de sistemes operatius 03/04/2024 29/04/2024
M6 – Seguretat informàtica Inici Fi
UF1 – Seguretat passiva 12/09/2023 17/10/2023
UF2 – Còpies de seguretat 20/10/2023 21/11/2023
UF3 – Legislació de seguretat i protecció de dades 24/11/2023 19/12/2023
UF4 – Seguretat activa 09/01/2024 13/02/2024
UF5 – Tallafocs i monitoratge de xarxes 16/02/2024 30/04/2024
M7 – Serveis de xarxa Inici Fi
UF1 – DHCP i DNS 12/09/2023 11/10/2023
UF2 – Correu electrònic i transmissió d’arxius 14/11/2023 23/01/2024
UF3 – Servidor web i proxy 25/01/2024 08/03/2024
UF4 – Accés a sistemes remots 03/12/2023 05/03/2024
M8 – Aplicacions web Inici Fi
UF1 – Ofimàtica i eines web 11/09/2023 25/09/2023
UF2 – Gestors d’arxius web 31/10/2023 15/11/2023
UF3 – Gestors de continguts 26/09/2023 13/10/2023
UF4 – Portals web d’aprenentatge 16/10/2023 30/10/2023/td>
M10 – Empresa i iniciativa emprenedora Inici Fi
UF1 – Empresa i iniciativa emprenedora 13/09/2023 31/05/2024
M12 – Síntesi Inici Fi
UF1 – Crèdit de síntesi 13/11/2023 03/06/2024/td>