Estimem les llengües


Un dels trets identificadors del projecte educatiu de l’Institut Castellet és l’impuls a l’aprenentatge de les llengües. En una societat multilingüe és vital complementar el domini de les llengües pròpies amb el coneixement i la pràctica de les llengües estrangeres.

Le llengües són una eina d’intercanvi, de coneixement mutu de la diversitat que ens caracteritza i un poderós instruments de cohesió social.

A l’aula d’acollida de l’Institut vetllem perquè l’alumnat procedent d’altres països adquireixi els coneixements lingüístics elementals de llengua catalana que li permeti comunicar-se en el context del centre i de la vida quotidiana.

La llengua catalana, com a llengua pròpia i vehicular de l’aprenentatge; i la llengua castellana, també com a llengua pròpia de molts dels nostres alumnes, són objecte d’aprenentatge al llarg de totes les etapes educatives en totes les seves dimensions.

Però, a més de les llengües pròpies, al centre impulsem l’estudi i l’ús de tres llengües estrangeres, l’anglès, el francès i l’alemany, que tenen una importància global en els àmbits social, cultural i econòmic. I també l’estudi de les dues llengües clàssiques de referència, el llatí i el grec, els fonaments que ens permeten entendre i apreciar el nostre patrimoni històric i artístic, i la nostra diversitat i riquesa lingüística.

ESTIMEM LES LLENGÜES és el marc que agrupa totes les accions que fem a l’Institut Castellet per a l’impuls de les llengües, les encaminades al seu estudi i ús, i també les que tenen per objectiu valorar-les com a vehicles de la reflexió i del pensament crític, com a portes d’accés a altres cultures i tradicions, com a instruments de cohesió social i com a potent via d’expressió de la creativitat.

 

1. PROJECTES INTERNACIONALS

L’Institut participa en projectes europeus d’intercanvi, via la plataforma eTwinning, i de mobilitat internacional en el marc del programa Erasmus +. Són projectes que connecten els nostres alumnes amb altres realitats i cultures, i que els proporcionen experiències personals, acadèmiques i professionals molt enriquidores.

Els alumnes de cicles formatius participen en projectes de mobilitat internacional Erasmus +, en col·laboració amb els nostres socis dels liceus professionals Urbain Vitry (Toulouse) i Les Gorges (Grenoble), que els permeten fer estades acadèmiques i pràctiques FCT en empreses de França. És per això que el seu horari inclou una hora a la setmana de francès. Els alumnes que marxen s’inscriuen a la plataforma de suport lingüístic OLS, per fer un examen inicial, que en funció del nivell, els assigna un curs que poden seguir online. Quan finalitzen la mobilitat tornen a fer una prova que els permet mesurar els progressos que han fet.

D’altra banda, els currículums de cicles formatius estableixen la incorporació de l’anglès en el disseny de les activitats d’ensenyament i aprenentatge en almenys un dels mòduls, amb la finalitat de normalitzar l’ús de la llengua anglesa en situacions professionals.

També promovem projectes eTwinning amb altres centres europeus. Recentment un dels projectes del nostre Departament de Música, “Recording song from the distance”, ha rebut els segells de qualitat nacional i europeu. Un projecte europeu compartit amb dos centres de Turquia i Grècia, que ha estat reconegut per la seva “alta qualitat, originalitat i creativitat i amb un clar contingut curricular “.

El treball desenvolupat en l’àmbit dels projectes europeus ens ha portat a obtenir la carta ECHE d’educació superior (Erasmus Charter for Higher Education), que ens permetrà incorporar a aquestes accions els alumnes de cicles formatius de grau superior.

 

2. INTERCANVIS AMB CENTRES D’ALTRES PAÏSOS

El Departament d’Idiomes de l’Institut organitza intercanvis amb centres educatius d’altres països, especialment de França i Anglaterra, però també hem acollit estudiants d’Estats Units. Cada alumne participant té un correspondant i són acollits mútuament per les respectives famílies. Són experiències que aporten vivències molt enriquidores als alumnes i que resulten molt valuoses des d’un punt de vista pedagògic.

 

3. VIATGES D’ESTUDIS

A batxillerat els alumnes tenen l’opció de participar en viatges d’estudis a l’estranger. Són excel·lents oportunitats per practicar l’idioma i, sobretot, per viure grans experiències amb els companys de classe. Tot i que tenen un programa eminentment cultural, també destaquen pel seu caire social i lúdic. Les destinacions habituals són les ciutats de Dublín i de Berlín. A més, els alumnes de batxillerat d’Arts també poden participar en un viatge a Florència, centrat en l’estudi del seu patrimoni arquitectònic i museístic.

4. FRANCÈS COM A PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA

Els alumnes d’ESO tenen l’opció de cursar francès com a primera llengua estrangera durant tota l’etapa. També poden continuar estudiant aquesta llengua a batxillerat. És una possibilitat molt interessant sobretot per a aquells alumnes que ja estudien anglès com a extraescolar en una acadèmia o que ja tenen un domini alt de l’anglès i volen incorporar un nou idioma. Cal tenir molt present que el francès és la cinquena llengua més parlada al món (300 milions de parlants) i la segona més utilitzada en les relacions internacionals.

 

5. AUXILIARS DE CONVERSA

L’ús de l’idioma en situacions reals comunicatives és de vital importància perquè l’aprenentatge resulti veritablement significatiu. L’Institut participa en el programa d’auxiliars de conversa i aquest curs comptem amb el suport de la Mathilde, auxiliar de conversa de llengua francesa que ens ajuda en la pràctica oral de l’idioma des de 1r d’ESO fins a 1r de batxillerat. En cursos anteriors també hem comptat amb auxiliars de conversa d’anglès.

 

6. ENSENYAMENT DE L’ALEMANY

Al nostre centre els alumnes de batxillerat poden cursar alemany com a segona llengua estrangera. Adquireixen així les bases d’un idioma en auge, que té cada vegada més importància especialment en els àmbits científic i tecnològic. Un dels nostres objectius és introduir l’alemany com a segona llengua en l’etapa de l’ESO. Amb 100 milions de parlants, és una de les llengües més importants del món i la més parlada a Europa com a llengua materna.

 

7. LES LLENGÜES CLÀSSIQUES

El llatí i el grec són les nostres llengües clàssiques de referència. Contribueixen la formació humanística de l’alumnat i són essencials per entendre l’origen de les llengües modernes i les seves gramàtiques, i també per interpretar gran part del nostre patrimoni històric i artístic. Els alumnes de 4t d’ESO i batxillerat tenen l’opció d’estudiar llatí i aproximar-se així al fascinant món de la mitologia o descobrir els secrets de l’imperi romà. I a batxillerat, a més del llatí, els estudiants també poden escollir el grec, que els connecta amb l’origen de la civilització europea i aporta un valor fonamental a totes les matèries humanístiques.

 

8. PROGRAMA DE CERTIFICACIÓ DE LLENGÜES ESTRANGERES

L’Institut forma part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres, impulsat pel Departament d’Educació en col·laboració amb les escoles oficials d’idiomes. Els alumnes de l’Institut tenen la possibilitat de presentar-se als exàmens de l’Escola Oficial d’Idiomes de Manresa per a l’obtenció de les certificacions B1 i B2 d’anglès o francès. Un programa d’èxit, ja que cada any són més els alumnes de 4t d’ESO i batxillerat que es presenten a aquestes proves.

 

9. FP & EOI TOGETHER

Els alumnes de cicles formatius participen en aquest programa que té per objectiu apropar-los a les escoles oficials d’idiomes. Els alumnes assisteixen a dues sessions en les instal·lacions de l’Escola Oficial d’Idiomes de Manresa, on comparteixen activitats i interactuen en llengua estrangera amb els alumnes de l’escola oficial.

 

10. PROGRAMA D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ

L’Institut participa en les diverses convocatòries del programa d’immersió lingüística del Ministeri d’Educació i Formació Professional dirigit als alumnes de 2n d’ESO. Els projectes presentats en les convocatòries del 2015, 2017 i 2019 han merescut beques que han fet possible que grups d’alumnes de 2n d’ESO hagin pogut fer colònies o rutes compartides amb alumnes d’altres centres educatius de l’estat. Són magnífiques experiències de convivència, de descoberta d’altres comunitats autònomes i d’aprenentatge, ja que les activitats estan dinamitzades per professors nadius.

 

11. PREMIS SANT JORDI

Cada any, coincidint amb la festivitat de Sant Jordi, els departaments lingüístics del centre (Llengua Catalana, Llengua Castellana i Idiomes), amb la col·laboració de l’AMPA, organitzen els premis Sant Jordi. Promouen així la creativitat literària de tota la comunitat educativa en diversos gèneres i en tots els idiomes que s’imparteixen al centre. La dimensió literària de les llengües estimulen la imaginació i obren infinites possibilitats d’expressió de les emocions i de la fantasia.

 

12. AICLE a 2n d’ESO i OPTATIVA DE MÚSICA A 3r d’ESO

A 2n d’ESO l’assignatura de música es cursa en anglès. Una hora setmanal en la qual s’estudia el jazz i l’elaboració d’un videoclip. La segona hora setmanal de l’assignatura es realitza a l’aula de música, ésent una classe d’instrument i combo, primordialment. També s’imparteix en anglès. A 3r d’ESO s’oferta la optativa relacionada amb el projecte eTwinning, i  també s’imparteix en llengua anglesa.

13. LANGUAGE ASSISTANTS

El nostre Departament d’Idiomes potencia la interacció oral en llengua anglesa entre alumnes del centre. El programa Language Assistants permet que els alumnes de batxillerat que acrediten el nivell B2 d’anglès tinguin la possibilitat de col·laborar amb el professorat d’Idiomes organitzant activitats de conversa amb alumnes de 1r i 2n d’ESO del propi centre. D’aquesta manera, milloren la seva fluïdesa i fan una aportació molt valuosa en benefici dels alumnes de 1r i 2n d’ESO.

 

14. ANGLÈS EN ELS PROJECTES I TREBALLS DE RECERCA

L’anglès està incorporat a activitats transversals, com projectes o treballs de recerca. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO dediquen quatre hores de la setmana al desenvolupament de projectes interdisciplinaris, que inclouen activitats en català, castellà i anglès. També els alumnes del Grup d’Alt Rendiment incorporen l’anglès als seus projectes d’aprofundiment. I els alumnes de batxillerat tenen l’opció de fer els seus treballs de recerca en anglès, tutoritzats per un professor del Departament d’Idiomes.