Batxillerat


El batxillerat té per finalitat proporcionar a l’alumnat formació , maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència sense els condicionants de gènere. Així mateix, ha de capacitar l’alumnat per accedir a l’educació superior.
Aquests estudis es distribueixen en dos cursos acadèmics, i s’organitzen de manera flexible en diverses modalitats. A cada curs acadèmic l’alumnat cursarà un conjunt de matèries comunes i unes altres pròpies de cada modalitat que podrà triar d’entre una variada oferta.

Les modalitats que es poden fer a l’institut Castellet són:

 • Modalitat d’arts
  • Via d’Arts plàstiques, disseny i Imatge
  • Via de Música i Arts Escèniques
 • Modalitat de Ciències i Imatge
  • Itinerari de Ciències
  • Itinerari de Tecnologia
 • Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
  • Itinerari d’Humanitats
  • Itinerari de Ciències Socials
  • Itinerari de Ciències Jurídiques

Matèries de modalitat

Díptics

El Batxillerat consta d’un únic cicle de dos cursos. La seva durada, per tant, és de dos anys. Aquest estudis tenen una part comuna per a tothom, que garanteix uns continguts de cultura general, i una part específica que prepara l’alumne en funció dels seus interessos. Aquesta part específica són les matèries de modalitat i les matèries optatives.Les matèries comunes s’organitzen de la manera següent:

Primer batxillerat Hores
setmanals
Segon batxillerat Hores
setmanals
Llengua catalana 2 Llengua catalana 3
Llengua castellana 3 Llengua castellana 2
Llengua estrangera 3 Llengua estrangera 3
Filosofia 2 Història 3
Educació física 2 Història de la filosofia 3
Ciències pel món contemporani 2 Treball de recerca
Tutoria (1) Tutoria (1)

Pel que fa a la part específica, el nostre centre ofereix les següents modalitats de batxillerat:

Modalitat d’Arts

Arts plàstiques , disseny i imatge

(cal triar una matèria per franja)

Primer batxillerat Hores
setmanals
Segon batxillerat Hores
setmanals
Fonaments de les Arts I (comuna d’opció) 4 Fonaments de les Arts II (comuna d’opció) 4
Volum
Història del Món Contemporani Literatura Catalana
4 Disseny 4
Dibuix Artístic I
4 Dibuix Artístic II
4
Cultura Audiovisual I

Dibuix Tècnic I

Francès
Alemany

4 Cultura Audiovisual II + Tècniques d’Expressió Graficoplàstica

Cultura Audiovisual II + Psicologia
Dibuix Tècnic II
Literatura Castellana

4

 

Modalitat de Ciències i Tecnologia

Ciències

(cal triar una matèria per franja)

Primer batxillerat Hores
setmanals
Segon batxillerat Hores
setmanals
Matemàtiques I(comuna d’opció) 4 Matemàtiques II(comuna d’opció) 4
Ciències de la terra I
Física I
4 Ciències de la terra II
Física II
4
Biologia I 4 Biologia II 4
Química I 4 Química II 4

Tecnologia

(cal triar una matèria per franja)

Primer batxillerat Hores
setmanals
Segon batxillerat Hores
setmanals
Matemàtiques I(comuna d’opció) 4 Matemàtiques II(comuna d’opció) 4
Física I 4 Física II 4
Tecnologia Industrial I 4 Tecnologia Industrial II 4
Dibuix Tècnic I
Química I
TIC
Francès
Alemany
4 Electrotècnia
Dibuix Tècnic II
Química II
4

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

Humanitats

(cal triar una matèria per franja)

Primer batxillerat Hores
setmanals
Segon batxillerat Hores
setmanals
Grec I 4 Grec II 4
Història del món contemporani
Literatura Catalana
4 Història de l’art 4
Llatí I (Comuna d’opció) 4 Llatí II (Comuna d’opció) 4
Economia
Francès
Alemany
TIC
4 Literatura Castellana
Psicologia + Sociologia
4

Ciències socials

(cal triar una matèria per franja)

Primer batxillerat Hores
setmanals
Segon batxillerat Hores
setmanals
Economia de l’empresa I 4 Economia de l’empresa II 4
Història del món contemporani
Literatura Catalana
4 Història de l’art 4
Matemàtiques aplicades I (comuna d’opció) 4 Matemàtiques aplicades II (comuna d’opció) 4
Economia
Francès
Alemany
TIC
4 Geografia
Psicologia + Sociologia
4

Ciències jurídiques (Dret)

(cal triar una matèria per franja)

Primer batxillerat Hores
setmanals
Segon batxillerat Hores
setmanals
Economia de l’empresa I 4 Economia de l’empresa II 4
Matemàtiques aplicades I (comuna d’opció) 4 Matemàtiques aplicades II (comuna d’opció) 4
Llatí I (Comuna d’opció) 4 Llatí II (Comuna d’opció) 4
Economia
Francès
Alemany
TIC
4 Geografia
Psicologia + Sociologia
4
 • De manera voluntària entre 1r i 2n de batxillerat, l’alumne pot fer la matèria optativa d’estada a l’empresa.
 • L’alumne, al final del batxillerat, ha d’haver cursat almenys 6 matèries d’una mateixa modalitat: la matèria comuna d’opció de la modalitat triada i, com a mínim, dues matèries més de la seva modalitat a cada curs. Les matèries marcades amb cursiva són considerades específiques i no computen com a matèria de modalitat.