Socials


Criteris d’avaluaci贸

  • Per tal de preparar l’examen es recomana seguir els continguts del llibre de Ci猫ncies Socials de 4t d’ESO de l’editorial Barcanova que actualment s’utilitza al Centre.
  • La prova objectiva a realitzar inclour脿 conceptes i/o procediments que permetin comprovar el grau d’assoliment dels objectius conceptuals i procedimentals abans esmentats, aix铆 com les capacitats intel路lectuals que s’han desenvolupat.
  • La seva estructura inclour脿, b脿sicament, tres apartats:
  • Coneixement general del temari a partir de la resposta a preguntes curtes.
  • Coneixement general del temari a partir de saber desenvolupar un o m茅s temes.
  • Comentari de fonts hist貌riques (textos, mapes, gr脿fics, estad铆stiques, esquemes, etc).
  • Pel que fa a l’ortografia es considera que s’ha d’escriure amb correcci贸 i per tant aplicarem el descompte de 0’10 per faltes, sense comptar les repetides, fins un m脿xim de 1 punt. La prova es comptabilitza sobre 10.

 

Continguts conceptuals

1. La fi de l’Antic R猫gim i les revolucions liberals 鈥⒙ El liberalisme: unes noves idees

鈥⒙ Qu猫 s贸n les revolucions burgeses o liberals?

鈥⒙ Les revolucions burgeses 1789-1815

鈥⒙ El nacionalisme

鈥⒙ L’art en temps de la revoluci贸: neoclassicisme i romanticisme

 

2. La Revoluci贸 Industrial 鈥⒙ L’era de la ind煤stria. Qu猫 va ser la revoluci贸 industrial?

鈥⒙ Canvis en la poblaci贸 i en l’agricultura

鈥⒙ El naixement de la gran ind煤stria. El capitalisme

鈥⒙ L’augment dels intercanvis i el naixement del ferrocarril

鈥⒙ La lluita dels obrers

 

3. De l’Absolutisme a l’Estat liberal. Espanya al segle XIX 鈥⒙ El segle xviii a Espanya

鈥⒙ La crisi de l’Antic R猫gim a l’Estat espanyol (1808-1833)

鈥⒙ La construcci贸 de l’Estat liberal (1833-1874)

鈥⒙ El dif铆cil cam铆 de la industrialitzaci贸

鈥⒙ El moviment obrer a Catalunya (1833-1874)

 

4. L ‘ 猫poca del Imperialisme (1860 鈥 1818) 鈥⒙ La Segona Revoluci贸 Industrial

鈥⒙ L’imperialisme

鈥⒙ La Primera Guerra Mundial

鈥⒙ La Revoluci贸 Russa

鈥⒙ El dret de vot de les dones

鈥⒙ De l’impressionisme a les avantguardes

 

5. De la Restauraci贸 a la Rep煤blica. Espanya (1874 鈥 1931) 鈥⒙ El r猫gim de la Restauraci贸.

鈥⒙ El catalanisme entre 1874 i 1898

鈥⒙ El moviment obrer entre 1874 i 1898

鈥⒙ La crisi de la Restauraci贸 (1898-1923)

鈥⒙ La Dictadura de Primo de Rivera

鈥⒙ El Modernisme

6. El per铆ode d’entreguerres i la Segona Guerra Mundial (1918 -1945) 鈥⒙ Expansi贸 i depressi贸 econ貌mica (1918-1939)

鈥⒙ L’URSS durant el per铆ode d’entreguerres (1921-1939)

鈥⒙ El descr猫dit de la llibertat: dictadures i feixismes

鈥⒙ La Segona Guerra Mundial (1939-1945)

鈥⒙ L’art en el temps de les crisis: surrealisme i abstracci贸

 

7. Rep煤blica, guerra i revoluci贸 鈥⒙ La crisi de la Dictadura i la proclamaci贸 de la Rep煤blica

鈥⒙ La Rep煤blica d’esquerres (1931-1933)

鈥⒙ La Rep煤blica en crisi (1933-1936)

鈥⒙ La Guerra Civil Espanyola

8. El m贸n entre dos blocs (1945 鈥 1991) 鈥⒙ Un nou ordre mundial

鈥⒙ El temps de la guerra freda

鈥⒙ La descolonitzaci贸

鈥⒙ La perestroika i la fi dels blocs

鈥⒙ Les segones avantguardes

 

9. El franquisme i la transici贸 democr脿tica (1939 鈥 1986) 鈥⒙ La dictadura franquista

鈥⒙ Les caracter铆stiques del franquisme

鈥⒙ Les fases del franquisme

鈥⒙ L’oposici贸 al franquisme

鈥⒙ La transici贸 a la democr脿cia (1975-1986)

 

10. El m贸n actual 鈥⒙ La consolidaci贸 de la democr脿cia espanyola (1992-2007)

鈥⒙ Els grans reptes de la democr脿cia espanyola

鈥⒙ Un nou ordre mundial

鈥⒙ Els reptes mundials a l’inici del segle xxi

 

Continguts procedimentals

鈥⒙ Lectura de frisos cronol貌gics

鈥⒙ Elaboraci贸 de resums

鈥⒙ An脿lisi i explicaci贸 de mapes

鈥⒙ Identificaci贸 de les causes que motiven un fet hist貌ric

鈥⒙ Deducci贸 de les conseq眉猫ncies que es deriven d’un fet hist貌ric

鈥⒙ Lectura de textos

鈥⒙ Utilitzaci贸 de fonts gr脿fiques de car脿cter secundari

鈥⒙ Obtenci贸 i proc茅s d’informaci贸 a partir d’esquemes i quadres sin貌ptics

鈥⒙ 脷s de fonts cartogr脿fiques

鈥⒙ Obtenci贸 i utilitzaci贸 significativa de vocabulari hist貌ric

鈥⒙ Utilitzaci贸 de fonts inform脿tiques

鈥⒙ Utilitzaci贸 de fonts textuals

鈥⒙ Elaboraci贸 de definicions

鈥⒙ Obtenci贸 d’informaci贸 a trav茅s de registres gr脿fics

鈥⒙ An脿lisi de fonts iconogr脿fiques

鈥⒙ Obtenci贸 i aplicaci贸 de vocabulari hist貌ric

鈥⒙ Obtenci贸 d’informaci贸 a trav茅s de fonts prim脿ries i secund脿ries

鈥⒙ Obtenci贸 d’informaci贸 a trav茅s de registres cartogr脿fics

鈥⒙ Recerca d’informaci贸 en enciclop猫dies i diccionaris

鈥⒙ Obtenci贸 d’informaci贸 a partir d’imatges

鈥⒙ Lectura i comentari de gr脿fics

鈥⒙ Utilitzaci贸 de fonts hist貌riques textuals prim脿ries per obtenir informaci贸

鈥⒙ Establiment de similituds i difer猫ncies entre el per铆ode d’entreguerres i l’actualitat, a partir de preguntes formulades a fonts hist貌riques

鈥⒙ Comentari d’obres pict貌riques

鈥⒙ Utilitzaci贸 de les fonts orals per obtenir informaci贸

鈥⒙ 脷s i proc茅s de fonts prim脿ries

鈥⒙ 脷s i proc茅s de fonts secund脿ries de naturalesa estad铆stic