CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma


Pla d’Estudis

Tècnic/a superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Durada dels estudis

2.000 hores – 2 cursos acadèmics
1683 hores en el centre docent
317 en el centre de treball

Horari

De dilluns a divendres de 13:30 a 19.30 h

Mòduls professionals

Sistemes informàtics (198 hores)
Bases de dades (231 hores)
Programació (297 hores)
Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació (99 hores)
Entorns de desenvolupament (66 hores)
Accés a dades (132 hores)
Desenvolupament d’interfícies (99 hores)
Programació multimèdia i dispositius mòbils (99 hores)
Programació de serveis i processos (99 hores)
Sistemes de gestió empresarial (99 hores)
Formació i orientació laboral (99 hores)
Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (99 hores)
Formació en centres de treball (317 hores)

 

Apren a Programar !!

 

Les millors instal·lacions

 

 

Estructura CFGS DAM

 

Competències professionals

Configurar i explotar sistemes informàtics. Gestionar bases de dades. Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a basses de dades. Desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari interactives. Desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil. Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM. Gestionar informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM. Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM.

Àmbit professional i de treball

En entitats públiques o privades, tant per compte aliè com per compte propi, treballant en diversos àmbits de l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma: gestió empresarial i de negocis, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre d’altres. En entorns d’intranet, extranet i Internet, en la implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relació amb clients.

Sortides professionals

a) Desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.

b) Desenvolupament d’aplicacions de propòsit general.

c) Desenvolupament d’aplicacions en l’àmbit de l’entreteniment i la informàtica mòbil.

Accés al cicle

• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
• Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental)
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
• Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:

• Qualsevol estudi universitari oficial de grau

o al món laboral com a:

• Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis
• Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques de propòsit general i en l’àmbit de l’entreteniment i de l’informàtica mòbil

MATRICULACIÓ

• Preinscripcions: Maig, juny 2017

• Matriculacions: Juliol 2017

• Preinscripció extraordinària: es publicarà la 1a setmana de juliol 2017

• Matriculació extraordinària: es publicarà la 1a setmana de juliol 2017