CFGS Desenvolupament d’Aplicacions MultiplataformaHORARI:

 • 1r CURS: De 13:40h a 20:00h / De dilluns a divendres
 • 2n CURS: De 14:40h a 20:00h / De dilluns a dijous

MATERIAL:

 • El centre disposa d’ordinadors adequadament equipats per a tots els alumnes
 • Per part de l’alumne només es requereix que porti un pendrive o disc dur extern USB3.0 (mínim 128GB)

VALORS AFEGITS:

 • Grups reduïts
 • Tutoria personalitzada
 • Aprenentatge basat en projectes

 

Dades del cicle

NOM DEL CICLE: DAM: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i Comunicacions.

TÍTOL: Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.

Durada dels estudis

 • 2.000 hores – 2 cursos acadèmics
 • 1617 hores en el centre docent
 • 383 en el centre de treball (FCT)

Possibilitat de cursar el cicle en DUAL

 • Sobre unes 2.300 hores – 2-3 cursos acadèmics
 • 1320 hores en el centre docent
 • 1000 hores en el centre de treball (gran part remunerades)

 

Pla d’estudis de DAM

M01 – Sistemes informàtics (132 hores)
M02 – Bases de dades (165 hores)
M03 – Programació (231 hores)
M04 – Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació (99 hores)
M05 – Entorns de desenvolupament (66 hores)
M06 – Accés a dades (99 hores)
M07 – Desenvolupament d’interfícies (99 hores)
M08 – Programació multimèdia i dispositius mòbils (132 hores)
M09 – Programació de serveis i processos (66 hores)
M10 – Sistemes de gestió empresarial (99 hores)
M11 – Formació i orientació laboral (66 hores)
M12 – Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
M13 – Projectes de DAM (297 hores)  – (En dual – a l’empresa)
Formació en centres de treball (383 hores) – (A l’empresa)

Competències

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

A més a més, els alumnes un cop acabat el cicle són competents per a:

 • Configurar i explotar sistemes informàtics.
 • Dissenyar i gestionar bases de dades.
 • Desenvolupar aplicacions multiplataforma (web, apps per mòbil, aplicacions per windows i/o linux)  amb accés a basses de dades.
 • Desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari interactives.
 • Desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil.
 • Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM.
 • Gestionar informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM.
 • Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM.
 • Participar en un projecte de programació en realitat virtual i augmentada

Àmbit professional i de treball

En entitats públiques o privades, tant per compte aliè com per compte propi, treballant en diversos àmbits de l’àrea de desenvolupament d’aplicacions informàtiques multiplataforma: gestió empresarial i de negocis, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre d’altres. En entorns d’intranet, extranet i Internet, en la implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relació amb clients.

Accés al cicle

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
 • Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental)
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

 

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:

 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau

o al món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis
 • Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques de propòsit general i en l’àmbit de l’entreteniment i de la informàtica mòbil

 

Planificació Unitats formatives(UFs) curs 2021-2022

1r curs Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

M1 – Sistemes Informàtics Inici Fi
UF1 – Instal·lació, configuració i explotació del SI 22/09/2021 09/12/2021
UF2 – Gestió de la informació i recursos en una xarxa 15/12/2021 24/04/2022
UF3 – Implantació de programari específic 27/04/2022 13/05/2022
M2 – Bases de dades Inici Fi
UF1 – Introducció a les bases de dades 21/09/2021 02/11/2021
UF2 – Llenguatges SQL: DML i DDL 04/11/2021 27/01/2022
UF3 – llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental 31/01/2022 21/04/2022
UF4 – Bases de dades objecte-relacionals 25/04/2022 10/05/2022
M3 – Programació Inici Fi
UF1 – Programació estructurada 23/09/2021 13/12/2021
UF2 – Disseny modular 14/12/2021 09/02/2022
UF4 – Programació orientada a objectes 10/02/2022 11/03/2022
UF5 – POO. Llibreries de classes fonamentals 11/03/2022 20/04/2022
UF6 – POO. Introducció a la persistència en BD 21/04/2022 13/05/2022
M4 – Llenguatge de marques Inici Fi
UF1 – Programació amb XML 20/09/2021 22/12/2021
UF2 – Àmbits d’aplicació de XML 10/01/2022 04/03/2022
UF3 – Sistemes de gestió d’informació empresarial 07/03/2022 06/05/2022
M11 – Formació i orientació laboral Inici Fi
UF1 – Incorporació al treball 20/09/2021 24/05/2022
UF2 – Prevenció de riscos laborals 20/09/2021 24/0/2022
M12 – Empresa i iniciativa emprenedora Inici Fi
UF1 – Empresa i iniciativa emprenedora 20/09/2021 24/05/2022
Projecte de Síntesi de 1r de DAM 15/05/2022 03/06/2022

 

2n curs Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Programació orientada a objectes i Accés a dades Inici Fi
UF5: POO. Llibreries de classes fonamentals 21/09/2021 30/10/2021
UF6: POO. Introducció a la persistència en BD 3/11/2021 1/12/2021
M6UF1 – Persistència en fitxers 2/12/2021 14/01/2022
M6UF2 – Persistència en BDR-BDOR-BDO 15/01/2022 11/02/2022
M6UF3 – Persistència en BD natives XML 12/02/2022 9/03/2022
M6UF4 – Components d’accés a dades 10/03/2022 12/04/2022
Interfícies i mòbils Inici Fi
M7UF1 – Disseny i implementació d’interfícies 21/09/2021 04/12/2021
M8UF1 – Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils 9/12/2021 12/02/2022
M7UF2 – Preparació i distribució d’aplicacions 15/02/2022 08/03/2022
M8UF2 – Programació multimèdia 10/03/2022 25/03/2022
M8UF3 – Desenvolupament de jocs per a dispositius mòbils 26/03/2022 3/05/2022
Processos Inici Fi
M9UF1 – Seguretat i criptografia 2109/2021 17/11/2021
M9UF2 – Processos i fils 18/11/2021 18/01/2022
M9UF3 – Sòcols i serveis 16/02/2022 28/05/2022
ERPs Inici Fi
M10UF1 – Sistemes ERP-CRM. Implantació 21/09/2021 8/02/2022
M10UF2 – Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació 15/02/2022 31/05/2022
Aplicacions híbrides
Inici Fi
AHIBR – Aplicacions híbrides 21/09/2022 28/05/2022
Projecte de síntesi Inici Fi
M13UF1 – Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma  4/05/2022 1/06/2022