CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma


Dades d’interès

HORARI:

 • 1r CURS: De 13:40h a 20:00h / De dilluns a divendres
 • 2n CURS: De 14:40h a 20:00h / De dilluns a dijous

MATERIAL:

 • El centre recomana que l’alumnat porti el seu propi ordinador portàtil. Recomanacions: Microprocessador: i5, Ryzen 5 o superior, memòria RAM: 16GB mínim, disc dur: 512GB (preferible SSD).
 • El centre disposa d’ordinadors adequadament equipats pels alumnes que no en portin. En aquest cas,es requereix un pendrive o disc dur extern USB3.0 (mínim 512GB SSD).

VALORS AFEGITS:

 • Grups reduïts
 • Tutoria personalitzada
 • Aprenentatge basat en projectes (ABP)
 • Algunes classes en anglès
 • Aula equipada amb simuladors virtuals

VÍDEO PROMOCIONAL

Tríptic CFGS DAM 2023-2024

Dades del cicle

NOM DEL CICLE: DAM: Desenvolupament d’Aplicacions MultiplataformaFAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i Comunicacions.

TÍTOL: Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.

Durada dels estudis

 • 2.000 hores – 2 cursos acadèmics
 • 1617 hores en el centre docent
 • 383 en el centre de treball (FCT)

Possibilitat de cursar el cicle en DUAL

 • Sobre unes 2.300 hores – 2-3 cursos acadèmics
 • 1320 hores en el centre docent
 • 1000 hores en el centre de treball (gran part remunerades)

Sortides professionals

 • Configurar i explotar sistemes informàtics.
 • Gestionar bases de dades relacionals.
 • Desenvolupar components software en llenguatges de programació estructurada.
 • Configurar i explotar sistemes informàtics.
 • Gestionar bases de dades relacionals.
 • Desenvolupar components programari en llenguatges de programació orientats a objectes.
 • Crear elements programari per a la gestió del sistema i els seus recursos.
 • Instal•lar i configurar sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients.

Pla d’estudi – Mòduls Professionals

M01 – Sistemes informàtics (132 hores)
M02 – Bases de dades (165 hores)
M03 – Programació (264 hores)
M04 – Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació (99 hores)
M05 – Entorns de desenvolupament (66 hores)
M06 – Accés a dades (99 hores)
M07 – Desenvolupament d’interfícies (99 hores)
M08 – Programació multimèdia i dispositius mòbils (132 hores)
M09 – Programació de serveis i processos (66 hores)
M10 – Sistemes de gestió empresarial (99 hores)
M11 – Formació i orientació laboral (66 hores)
M12 – Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
M13 – Projectes de DAM (297 hores) – (En dual – a l’empresa)
Formació en centres de treball (383 hores) – (A l’empresa)

Competències

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.A més a més, els alumnes un cop acabat el cicle són competents per a:

 • Configurar i explotar sistemes informàtics.
 • Dissenyar i gestionar bases de dades.
 • Desenvolupar aplicacions multiplataforma (web, apps per mòbil, aplicacions per windows i/o linux) amb accés a basses de dades.
 • Desenvolupar interfícies gràfiques d’usuari interactives.
 • Desenvolupar aplicacions multiprocés i multifil.
 • Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM.
 • Gestionar informació emmagatzemada en sistemes ERP-CRM.
 • Desenvolupar components personalitzats per a un sistema ERP-CRM.
 • Participar en un projecte de programació en realitat virtual i augmentada

Accés al cicle

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
 • Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental)
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:

 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau

o al món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis
 • Tècnic o tècnica en desenvolupament d’aplicacions informàtiques de propòsit general i en l’àmbit de l’entreteniment i de la informàtica mòbil

Planificació Unitats formatives (UFs)

Planificació Unitats formatives(UFs) curs 2022-2023

1r curs Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

M2 – Bases de dades Inici Fi
UF1 – Introducció a les bases de dades 08/09/2022 14/10/2022
UF2 – Llenguatges SQL: DML i DDL 18/10/2022 27/01/2023
UF3 – llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental 31/01/2023 14/04/2023
UF4 – Bases de dades objecte-relacionals 18/04/2023 26/05/2023
M3 – Programació Inici Fi
UF1 – Programació estructurada 08/09/2022 24/11/2022
UF2 – Disseny modular 25/11/2022 01/02/2023
UF3 – Accés a fitxers 02/02/2023 15/02/2023
UF4 – Programació orientada a objectes 16/02/2023 15/03/2023
UF5 – POO. Llibreries de classes fonamentals 16/03/2023 19/04/2023
UF6 – POO. Introducció a la persistència en BD 20/04/2023 10/05/2023
Projecte de Síntesi de 1r de DAM (UF3, UF4,UF5,UF6) 11/05/2023 31/05/2023
M4 – Llenguatge de marques Inici Fi
UF1 – Programació amb XML 08/09/2022 20/12/2022
UF2 – Àmbits d’aplicació de XML 10/01/2023 10/03/2023
UF3 – Sistemes de gestió d’informació empresarial 14/03/2023 01/06/2023
M5 – Entorns de desenvolupament Inici Fi
UF1: Desenvolupament de programari 12/09/2022 14/11/2022
UF2 – Optimització del programariL 21/11/2022 06/02/2023
UF3 – Introducció al disseny orientat a objectes 13/02/2023 22/05/2023
M10 – Sistemes de gestió empresarial
Inici Fi
UF1 – Sistemes ERP-CRM. Implantació 08/09/2022 12/01/2023
UF2 – sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació 14/01/2023 30/05/2023
M11 – Formació i orientació laboral Inici Fi
UF1 – Incorporació al treball 14/09/2022 01/06/2023
UF2 – Prevenció de riscos laborals 14/09/2022 01/06/2023
M12 – Empresa i iniciativa emprenedora Inici Fi
UF1 – Empresa i iniciativa emprenedora 08/09/2022 01/06/2023

 

2n curs Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

M5 – Accés a dades Inici Fi
UF1 – Persistència en fitxers 08/09/2022 18/10/2022
UF2 – Persistència en BDR-BDOR-BDO 20/10/2022 13/12/2022
UF3 – Persistència en BD natives XML 15/12/2022 10/02/2023
UF4 – Components d’accés a dades 14/02/2023 11/04/2023
M7 – Interfícies Inici Fi
UF1 – Disseny i implementació d’interfícies 08/09/2022 07/12/2022
UF2 – Preparació i distribució d’aplicacions 29/03/2023 26/04/2023
M8 – Mòbils (mòdul en format ABP) Inici Fi
UF1 – Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils 13/12/2022 28/03/2023
UF2 – Programació multimèdia 13/12/2022 28/03/2023
UF3 – Desenvolupament de jocs per a dispositius mòbils 13/12/2022 28/03/2023
M9 – Processos Inici Fi
UF1 – Seguretat i criptografia 12/09/2022 30/11/2022
UF2 – Processos i fils 05/12/2022 13/02/2023
UF3 – Sòcols i serveis 15/02/2023 26/04/2023
M10 – Sistemes de gestió empresarial Inici Fi
UF1 – Sistemes ERP-CRM. Implantació 08/09/2022 12/01/2023
UF2 – Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació 17/01/2023 20/04/2023
M13 – Projecte de síntesi Inici Fi
Projecte 1a part: Diferents projectes 12/09/2022 26/04/2023
Projecte 2a part: Projecte de síntesi 27/04/2023 26/05/2023