Programes de formació i inserció (PFI)


Informació general

L’Institut Castellet ofereix dos PFI:

PFI de Muntatge i Manteniment d’equips informàtics
PFI d’Auxiliar d’activitats esportives

Els programes de formació i inserció (PFI) són el primer nivell de qualificació dins dels estudis de formació professional i s’adscriuen a diferents famílies professionals.
S’adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l’educació secundària obligatòria.
Són estudis voluntaris i la seva durada és d’un curs acadèmic (1.000 hores).
Els i les alumnes de PFI reben un acompanyament i una tutorització essencial per a l’assoliment dels objectius del programa.
Els aprenentatges són vivencials i vinculats amb l’entorn proper, i inclouen pràctiques en empresa; s’aprèn fent, utilitzant metodologies actives i globals.
Amb els PFI, d’una banda, es facilita la continuïtat formativa dins de la formació professional i, de l’altra, l’aprenentatge de les competències transversals i professionals necessàries per al món del treball.

Poden accedir a un PFI els joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.


Informació PFI, Preinscripció i Matricula


PFI MUNTATGE I MANTENIMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS

Qualificació professional completa: IFC361_1: Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Muntatge i Manteniment de Sistemes i Components Informàtics
Operacions Auxiliars per a la Configuració i l’Explotació
Instal·lació i Manteniment de Xarxes per a Transmissió de Dades
Projecte Integrat
Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació
Entorn Social i Territorial
Estratègies i Eines Matemàtiques
Incorporació al Món Professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)PFI AUXILIAR D’ACTIVITATS ESPORTIVES

Qualificació professional incompleta: AFD 500_1 Operacions auxiliars en l’organització d’activitats i funcionament d’instal·lacions esportives

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

Accés d’Usuaris i Organització de la Instal·lació Fisicoesportiva
Assistència en l’Organització d’Espais, Activitats i Repartiment de Material en la Instal·lació Fisicoesportiva
Operacions Bàsiques de suport d’Emergències en Instal·lacions Esportives
Primers Auxilis
Fonaments de les Activitats Físiques i Esportives
Projecte Integrat
Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

Estratègies i Eines de Comunicació
Entorn Social i Territorial
Estratègies i Eines Matemàtiques
Incorporació al Món Professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)