CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes


Particularitats del cicle a l’Institut Castellet

HORARI:

 • 1r CURS: De 8:00h a 14:40h / De dilluns a divendres
 • 2n CURS: De 13:40h a 20:00h / De dilluns a divendres

MATERIAL:

 • El centre disposa d’ordinadors adequadament equipats per a tots els alumnes
 • Per part de l’alumne només es requereix que porti una memòria USB (mín 16GB) o disc dur extern

VALORS AFEGITS:

 • Programa Erasmus +: Durant el 3r trimestre de 1r curs els alumnes de SMIX poden optar a fer una estada d’un més al sud de França, on aprofitaran per a fer les pràctiques en empresa. Els alumnes que optin per aquest programa tindran una hora més a la setmana per a reforçar el seu nivell de francès. Per més informació …
 • Grups reduïts
 • Tutoria personalitzada
 • Treball per projectes

 

Dades del cicle

NOM DEL CICLE: Cicle Formatiu de grau mig de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMIX).

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i Comunicacions.

TÍTOL: Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes.

Competències

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Sortides professionals

 • Tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
 • Tècnic de suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes de dades.
 • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador de teleassistència.
 • Operador de sistemes.

 

Pla d’estudis de SMIX

TÍTOL LOE de 2.000 HORES de durada (repartits en DOS cursos acadèmics)

Mòduls Professionals

M01 Muntatge i manteniment d’equips. 198h

M02 – Sistemes Operatius Monolloc. 132h
M03 – Aplicacions ofimàtiques. 165h
M04 – Sistemes operatius en xarxa. 132h
M05 – Xarxes locals. 165h
M06 – Seguretat informàtica. 132h
M07 – Serveis de xarxa. 165h
M08 – Aplicacions Web. 198h
M09 – Formació i orientació laboral (FOL). 99h
M10 – Empresa i iniciativa emprenedora (EIE). 66h
M11 – Síntesi. 99h
M12 – Anglès tècnic. 99h
M13 – Formació en centres de treball (FCT). 350h

Podeu consultar més informació sobre el pla d’estudis a la web de l’xtec.

 

Planificació Unitats formatives(UFs) curs 2020-2021

1r curs Sistemes MicroInformàtics i Xarxes

 

2on curs Sistemes MicroInformàtics i Xarxes