CFGM Sistemes Microinformàtics en Xarxa


Dades d’interès

NOM DEL CICLE: Cicle Formatiu de grau mig de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMIX).

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i Comunicacions.

TÍTOL: Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes.

Competències

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Sortides professionals

  • Tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
  • Tècnic de suport informàtic.
  • Tècnic de xarxes de dades.
  • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
  • Comercial de microinformàtica.
  • Operador de teleassistència.
  • Operador de sistemes.

 

 

Pla d’estudis de SMIX

 

TÍTOL LOE de 2.000 HORES de durada (repartits en DOS cursos acadèmics)

 

Mòduls Professionals

M01 Muntatge i manteniment d’equips. 198h

M02 Sistemes Operatius Monolloc. 132h

M03 Aplicacions ofimàtiques. 165h

M04 Sistemes operatius en xarxa. 132h

M05 Xarxes locals. 165h

M06 Seguretat informàtica. 132h

M07 Serveis de xarxa. 165h

M08 Aplicacions Web. 198h

M09 Formació i orientació laboral (FOL). 99h

M10 Empresa i iniciativa emprenedora (EIE). 66h

M11 Síntesi. 99h

M12 Anglès tècnic. 99h

M13 Formació en centres de treball (FCT). 350h

Podeu consultar més informació sobre el pla d’estudis a la web de l’xtec.