CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes


Particularitats del cicle a l’Institut Castellet

HORARI:

 • 1r CURS: De 8:00h a 14:40h / De dilluns a divendres
 • 2n CURS: De 14:40h a 20:00h / De dilluns a divendres

MATERIAL:

 • El centre disposa d’ordinadors adequadament equipats per a tots els alumnes
 • Per part de l’alumne només es requereix que porti una memòria USB (mín 16GB) o disc dur extern

VALORS AFEGITS:

 • Programa Erasmus +: Durant el 3r trimestre de 1r curs els alumnes de SMIX poden optar a fer una estada d’un més al sud de França, on aprofitaran per a fer les pràctiques en empresa. Els alumnes que optin per aquest programa tindran una hora més a la setmana per a reforçar el seu nivell de francès. Per més informació …
 • Grups reduïts
 • Tutoria personalitzada
 • Treball per projectes

 

Dades del cicle

NOM DEL CICLE: Cicle Formatiu de grau mig de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMIX).

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i Comunicacions.

TÍTOL: Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes.

Competències

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Sortides professionals

 • Tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
 • Tècnic de suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes de dades.
 • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador de teleassistència.
 • Operador de sistemes.

 

Pla d’estudis de SMIX

TÍTOL LOE de 2.000 HORES de durada (repartits en DOS cursos acadèmics)

Mòduls Professionals

M01 Muntatge i manteniment d’equips. 198h

M02 – Sistemes Operatius Monolloc. 132h
M03 – Aplicacions ofimàtiques. 165h
M04 – Sistemes operatius en xarxa. 132h
M05 – Xarxes locals. 165h
M06 – Seguretat informàtica. 132h
M07 – Serveis de xarxa. 165h
M08 – Aplicacions Web. 198h
M09 – Formació i orientació laboral (FOL). 99h
M10 – Empresa i iniciativa emprenedora (EIE). 66h
M11 – Síntesi. 99h
M12 – Anglès tècnic. 99h
M13 – Formació en centres de treball (FCT). 350h

Podeu consultar més informació sobre el pla d’estudis a la web de l’xtec.

 

Planificació Unitats formatives(UFs) curs 2021-2022

1r curs Sistemes MicroInformàtics i Xarxes

Mòduls Inici grup A Fi grup A Inici grup B Fi grup B
M1 – Muntatge i Manteniment d’equips
UF1 – Electricitat a l’ordinador 13/09/2021 13/10/2021 13/09/2021 13/10/2021
UF2 – Components d’un equip microinformàtic 15/10/2021 10/12/2021 15/10/2021 14/12/2021
UF3 – Muntatge d’un equip microinformàtic 18/02/2022 22/03/2022 13/02/2020 18/03/2022
UF4 – Noves tendències de muntatge 26/10/2021 16/02/2022 23/10/2019 07/02/2022
UF5 – Manteniment d’equips microinformàtics 23/03/2022 03/05/2022 19/03/2020 24/04/2022
UF6 – Instal·lació de programari 06/05/2022 02/06/2022 29/04/2022 29/05/2022
M2 – Sistemes operatius monolloc
UF1 – Introducció als sistemes operatius 13/09/2021 10/12/2021 13/09/2021 10/12/2021
UF2 – Sistemes operatius propietaris 13/12/2021 11/03/2022 13/12/2021 11/03/2022
UF3 – Sistemes operatius lliures 14/03/2022 02/06/2022 14/03/2022 02/06/2022
M3 – Aplicacions ofimàtiques
UF1 – Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari 13/09/2021 08/10/2021 27/09/2021 28/10/2021
UF2 – El correu i l’agenda electrònica 13/10/2021 12/12/2021 29/10/2021 26/11/2021
UF3 – Processadors de text
UF4 – Fulls de càlcul 17/11/2021 26/01/2022 29/11/2021 03/02/2022
UF5 – Bases de dades 28/01/2022 02/03/2022 07/04/2022 02/06/2022
UF6 – Imatge i vídeo / Presentacions 02/02/2022 06/05/2022 07/04/2022 02/06/2022
M5 – Xarxes locals
UF1 – Introducció a les xarxes locals 13/09/2021 21/12/2021 15/09/2021 16/12/2021
UF2 – Configuració de commutadors i encaminadors 11/01/2022 20/04/2022 17/12/2021 16/04/2022
UF3 – Detecció i resolució d’incidències 20/04/2022 03/06/2022 20/04/2022 03/06/2022
M8 – Aplicacions web
UF5 – Fonaments d’HTML i fulls d’estils 13/09/2021 02/06/2022 13/09/2021 02/06/2022
M10 – Formació i orientació laboral
UF1 – Incorporació al treball 13/09/2021 02/06/2022 13/09/2021 02/06/2022
UF2 – Prevenció de riscos laborals 13/09/2021 02/06/2022 13/09/2021 02/06/2022
M11 – Anglès
UF1 – Anglès Tècnic 13/09/2021 02/06/2022 13/09/2021 02/06/2022

2n curs Sistemes MicroInformàtics i Xarxes

M4 – Sistemes Operatius en Xarxa Inici Fi
UF1 – Sistemes operatius propietaris en xarxa 15/09/2021 04/11/2021
UF2 – Sistemes operatius lliures en xarxa 10/11/2021 20/01/2022
UF3 – Compartició de recursos i seguretat 26/01/2022 02/03/2022
UF4 – Integració de sistemes operatius 03/03/2022 28/04/2022
M6 – Seguretat informàtica Inici Fi
UF1 – Seguretat passiva 28/09/2021 09/11/2021
UF2 – Còpies de seguretat 11/11/2021 09/12/2021
UF3 – Legislació de seguretat i protecció de dades 11/12/2021 18/01/2022
UF4 – Seguretat activa 22/01/2022 24/02/2022
UF5 – Tallafocs i monitoratge de xarxes 27/02/2022 27/04/2022
M7 – Serveis de xarxa Inici Fi
UF1 – DHCP i DNS 13/09/2021 12/11/2021
UF2 – Correu electrònic i transmissió d’arxius 15/11/2021 19/01/2022
UF3 – Servidor web i proxy 21/01/2022 13/03/2023
UF4 – Accés a sistemes remots 11/03/2022 04/05/2022
M8 – Aplicacions web Inici Fi
UF1 – Ofimàtica i eines web 23/11/2021 23/12/2021
UF2 – Gestors d’arxius web 11/01/2022 08/02/2022
UF3 – Gestors de continguts 14/09/2021 27/04/2022
UF4 – Portals web d’aprenentatge 10/02/2022 15/03/2022
UF6 – Disseny i creació d’una app 14/09/2021 24/05/2022
M10 – Empresa i iniciativa emprenedora Inici Fi
UF1 – Empresa i iniciativa emprenedora 13/09/2021 24/05/2022