CFGM Sistemes Microinformàtics en Xarxa


 

Particularitats del cicle a l’Institut Castellet

HORARI:

 • 1r CURS: De 8:00h a 13:40h / De dilluns a divendres
 • 2n CURS: De 13:40h a 20:10h / De dilluns a dijous

MATERIAL:

 • El centre disposa d’ordinadors adequadament equipats per a tots els alumnes
 • Per part de l’alumne només es requereix que porti una memòria USB (mín 16GB) o disc dur extern

VALORS AFEGITS:

 • Programa Erasmus +: Durant el 3r trimestre de 1r curs els alumnes de SMIX poden optar a fer una estada d’un més al sud de França, on aprofitaran per a fer les pràctiques en empresa. Els alumnes que optin per aquest programa tindran una hora més a la setmana per a reforçar el seu nivell de francès. Per més informació …
 • Grups reduïts
 • Tutoria personalitzada

 

Dades del cicle

NOM DEL CICLE: Cicle Formatiu de grau mig de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMIX).

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i Comunicacions.

TÍTOL: Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes.

Competències

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Sortides professionals

 • Tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
 • Tècnic de suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes de dades.
 • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador de teleassistència.
 • Operador de sistemes.

 

Pla d’estudis de SMIX

TÍTOL LOE de 2.000 HORES de durada (repartits en DOS cursos acadèmics)

Mòduls Professionals

M01 Muntatge i manteniment d’equips. 198h

M02 – Sistemes Operatius Monolloc. 132h
M03 – Aplicacions ofimàtiques. 165h
M04 – Sistemes operatius en xarxa. 132h
M05 – Xarxes locals. 165h
M06 – Seguretat informàtica. 132h
M07 – Serveis de xarxa. 165h
M08 – Aplicacions Web. 198h
M09 – Formació i orientació laboral (FOL). 99h
M10 – Empresa i iniciativa emprenedora (EIE). 66h
M11 – Síntesi. 99h
M12 – Anglès tècnic. 99h
M13 – Formació en centres de treball (FCT). 350h

Podeu consultar més informació sobre el pla d’estudis a la web de l’xtec.

 

Planificació Unitats formatives(UFs) curs 2018-2019

1r curs Sistemes MicroInformàtics i Xarxes

M1 – Muntatge i Manteniment d’equips Inici grup A Fi grup A Inici grup B Fi grup B
UF1 – Electricitat a l’ordinador 14/09/2018 15/10/2018 14/09/2018 15/10/2018
UF2 – Components d’un equip microinformàtic 15/10/2018 10/12/2018 15/10/2018 14/12/2018
UF3 – Muntatge d’un equip microinformàtic 18/02/2019 22/03/2019 20/02/2019 25/03/2019
UF4 – Noves tendències de muntatge 24/10/2018 15/02/2019 24/10/2018 18/02/2019
UF5 – Manteniment d’equips microinformàtics 25/03/2019 06/05/2019 27/03/2019 08/05/2019
UF6 – Instal·lació de programari 07/05/2019 05/06/2019 10/05/2019 05/06/2019
M2 – Sistemes operatius monolloc Inici grup A Fi grup A Inici grup B Fi grup B
UF1 – Introducció als sistemes operatius 14/09/2018 16/11/2018 14/09/2018 20/11/2018
UF2 – Sistemes operatius propietaris 19/11/2018 01/03/2019 21/11/2018 26/02/2019
UF3 – Sistemes operatius lliures 05/03/2019 06/06/2019 27/02/2019 05/06/2019
M3 – Aplicacions ofimàtiques Inici grup A Fi grup A Inici grup B Fi grup B
UF1 – Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’ususari 14/09/2018 15/10/2018 14/09/2018 15/10/2018
UF2 – El correu i l’agenda electrònica 15/10/2018 28/11/2018 15/10/2018 28/11/2018
UF3 – Processadors de text 28/11/2018 15/01/2019 28/11/2018 15/01/2019
UF4 – Fulls de càlcul 16/01/2019 27/02/2019 16/01/2019 27/02/2019
UF5 – Bases de dades 27/02/2019 24/04/2019 27/02/2019 24/04/2019
UF6 – Imatge i vídeo / Presentacions 24/04/2019 23/05/2019 24/04/2019 23/05/2019
M5 – Xarxes locals Inici grup A Fi grup A Inici grup B Fi grup B
UF1 – Introducció a les xarxes locals 18/09/2018 10/01/2019 18/09/2018 10/01/2019
UF2 – Configuració de commutadors i
encaminadors
10/01/2019 16/05/2019 10/01/2019 16/05/2019
UF3 – Detecció i resolució d’incidències 22/03/2019 06/06/2019 22/03/2019 06/06/2019
M8 – Aplicacions web Inici grup A Fi grup A Inici grup B Fi grup B
UF5 – Fonaments d’HTML i fulls d’estils 17/09/2018 06/06/2019 17/09/2018 06/06/2019
M9 – Anglès Inici grup A Fi grup A Inici grup B Fi grup B
UF1 – Anglès Tècnic 14/09/2018 06/06/2019 14/09/2018 06/06/2019
M10 – Formació i orientació laboral Inici grup A Fi grup A Inici grup B Fi grup B
UF1 – Incorporació al treball 17/09/2018 05/06/2019 17/09/2018 05/06/2019
UF2 – Prevenció de riscos laborals 17/09/2018 06/06/2019 17/09/2018 06/06/2019

2n curs Sistemes MicroInformàtics i Xarxes

M4 – Sistemes Operatius en Xarxa Inici Fi
UF1 – Sistemes operatius propietaris en xarxa 18/09/2018 13/11/2018
UF2 – Sistemes operatius lliures en xarxa 15/11/2018 24/01/2019
UF3 – Compartició de recursos i seguretat 29/01/2019 28/02/2019
UF4 – Integració de sistemes operatius 05/03/2019 30/04/2019
M6 – Seguretat informàtica Inici Fi
UF1 – Seguretat passiva 18/09/2018 18/10/2018
UF2 – Còpies de seguretat 23/10/2018 28/11/2018
UF3 – Legislació de seguretat i protecció de dades 29/11/2018 10/01/2019
UF4 – Seguretat activa 15/01/2019 26/02/2019
UF5 – Tallafocs i monitoratge de xarxes 27/02/2019 02/05/2019
M7 – Serveis de xarxa Inici Fi
UF1 – DHCP i DNS 17/09/2018 15/11/2018
UF2 – Correu electrònic i transmissió d’arxius 19/11/2018 23/01/2019
UF3 – Servidor web i proxy 24/01/2019 14/03/2019
UF4 – Accés a sistemes remots 18/03/2019 06/05/2019
M8 – Aplicacions web Inici Fi
UF1 – Ofimàtica i eines web 14/09/2018 24/10/2018
UF2 – Gestors d’arxius web 29/10/2018 10/12/2018
UF3 – Gestors de continguts 12/12/2018 18/02/2019
UF4 – Portals web d’aprenentatge 20/02/2019 24/04/2019
UF6 – Disseny i creació d’una app 17/09/2018 02/05/2019
M10 – Empresa i iniciativa emprenedora Inici Fi
UF1 – Empresa i iniciativa emprenedora 17/09/2018 04/06/2019