CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes


Particularitats del cicle a l’Institut Castellet

HORARI:

 • 1r CURS: De 8:00h a 14:40h / De dilluns a divendres
 • 2n CURS: De 13:40h a 20:00h / De dilluns a divendres

MATERIAL:

 • El centre disposa d’ordinadors adequadament equipats per a tots els alumnes
 • Per part de l’alumne només es requereix que porti un pendrive o disc dur extern SSD, USB3.0 (mínim 500GB)

VALORS AFEGITS:

 • Programa Erasmus +: Durant el 3r trimestre de 1r curs els alumnes de SMIX poden optar a fer una estada d’un més al sud de França, on aprofitaran per a fer les pràctiques en empresa. Els alumnes que optin per aquest programa tindran una hora més a la setmana per a reforçar el seu nivell de francès. Per més informació …
 • Grups reduïts
 • Tutoria personalitzada
 • Treball per projectes

 

Dades del cicle

NOM DEL CICLE: Cicle Formatiu de grau mig de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMIX).

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Informàtica i Comunicacions.

TÍTOL: Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes.

Competències

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Sortides professionals

 • Tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
 • Tècnic de suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes de dades.
 • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador de teleassistència.
 • Operador de sistemes.

 

Pla d’estudis de SMIX

TÍTOL LOE de 2.000 HORES de durada (repartits en DOS cursos acadèmics)

Mòduls Professionals

M01 Muntatge i manteniment d’equips. 198h

M02 – Sistemes Operatius Monolloc. 132h
M03 – Aplicacions ofimàtiques. 165h
M04 – Sistemes operatius en xarxa. 132h
M05 – Xarxes locals. 165h
M06 – Seguretat informàtica. 132h
M07 – Serveis de xarxa. 165h
M08 – Aplicacions Web. 198h
M09 – Formació i orientació laboral (FOL). 99h
M10 – Empresa i iniciativa emprenedora (EIE). 66h
M11 – Síntesi. 99h
M12 – Anglès tècnic. 99h
M13 – Formació en centres de treball (FCT). 350h

Podeu consultar més informació sobre el pla d’estudis a la web de l’xtec.

 

Planificació Unitats formatives(UFs) curs 2022-2023

1r curs Sistemes MicroInformàtics i Xarxes

Mòduls Inici grup A Inici grup B
M1 – Muntatge i Manteniment d’equips
UF1 – Electricitat a l’ordinador 08/09/22 08/09/22
UF2 – Components d’un equip microinformàtic 03/10/22 03/10/22
UF3 – Muntatge d’un equip microinformàtic 21/11/22 21/11/22
UF4 – Noves tendències de muntatge 18/01/23 18/01/23
UF5 – Manteniment d’equips microinformàtics 06/03/23 06/03/23
UF6 – Instal·lació de programari 24/04/23 24/04/23
M2 – Sistemes operatius monolloc
UF1 – Introducció als sistemes operatius 09/09/2022 12/09/2022
UF2 – Sistemes operatius propietaris 29/11/2022 05/12/2022
UF3 – Sistemes operatius lliures 10/03/2023 08/03/2023
M3 – Aplicacions ofimàtiques
UF1 – Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari 18/05/2023 12/05/2023
UF2 – El correu i l’agenda electrònica 25/05/2023  24/05/2023
UF3 – Processadors de text 08/09/2022 08/09/2022
UF4 – Fulls de càlcul 29/10/2022 30/10/2022
UF5 – Bases de dades 10/01/2023 11/01/2023
UF6 – Imatge i vídeo / Presentacions 16/03/2023 10/03/2023
M5 – Xarxes locals
UF1 – Introducció a les xarxes locals 07/09/2022 07/09/2022
UF2 – Configuració de commutadors i encaminadors 06/12/2023 06/12/2023
UF3 – Detecció i resolució d’incidències 07/03/2023 07/03/2023
M8 – Aplicacions web
UF5 – Fonaments d’HTML i fulls d’estils 12/09/2022 12/09/2022
M10 – Formació i orientació laboral
UF1 – Incorporació al treball 14/09/2022 14/09/2022
UF2 – Prevenció de riscos laborals 14/09/2022 14/09/2022
M11 – Anglès
UF1 – Anglès Tècnic 14/09/2022 14/09/2022

2n curs Sistemes MicroInformàtics i Xarxes

M4 – Sistemes Operatius en Xarxa Inici Fi
UF1 – Sistemes operatius propietaris en xarxa 13/09/2022 09/11/2022
UF2 – Sistemes operatius lliures en xarxa 15/11/2022 25/01/23
UF3 – Compartició de recursos i seguretat 31/01/2023 01/03/2023
UF4 – Integració de sistemes operatius 07/03/2023 03/05/2023
M6 – Seguretat informàtica Inici Fi
UF1 – Seguretat passiva 14/09/2022 21/10/2022
UF2 – Còpies de seguretat 26/10/2022 23/11/2022
UF3 – Legislació de seguretat i protecció de dades 25/11/2022 13/01/2023
UF4 – Seguretat activa 18/01/2023 15/02/2023
UF5 – Tallafocs i monitoratge de xarxes 17/02/2023 03/05/2023
M7 – Serveis de xarxa Inici Fi
UF1 – DHCP i DNS
UF2 – Correu electrònic i transmissió d’arxius
UF3 – Servidor web i proxy
UF4 – Accés a sistemes remots
M8 – Aplicacions web Inici Fi
UF1 – Ofimàtica i eines web 09/09/2022 23/09/2022
UF2 – Gestors d’arxius web 23/09/2022 06/10/2022
UF3 – Gestors de continguts 06/10/2022 20/10/2022
UF4 – Portals web d’aprenentatge 20/10/2022 04/11/2022
M10 – Empresa i iniciativa emprenedora Inici Fi
UF1 – Empresa i iniciativa emprenedora 14/09/2022 24/05/2023