Tecnològic


Š

A l’hora d’escollir aquesta opció cal tenir en compte els estudis que es volen realitzar un cop finalitzat el batxillerat:

Cicles formatius de grau superior i estudis universitaris (enginyeries tècniques i superior) relacionats amb l’electricitat, l’electrònica, la mecànica, la informàtica, l’arquitectura, les enginyeries, etc. També inclou l’opció d’enginyeria química.