TEA


Classes d’estudi i repàs de diferents matèries, es fan: els dimarts i els dijous.  Aquestes activitats estan subvencionades per l’AMPA i el Pla Educatiu d’Entorn.