Social


A l’hora d’escollir aquesta opció cal tenir en compte els estudis que es volen realitzar un cop finalitzat el batxillerat:

Estudis relacionats amb les ciències socials (geografia, història, periodisme, psicologia, sociologia, dret, pedagogia, etc.). Estudis universitaris i cicles formatius de grau superior relacionats amb el món de l’empresa (màrqueting, empresarials, administració, economia, etc.…). També estudis superior de turisme.