Reobertura del centre després del confinament


A partir de dilluns, 1 de juny, obrim portes. Els tutors atendran l’alumnat amb cita prèvia i amb estrictes mesures de seguretat. Per poder assistir al centre caldrà:

  • Sol·licitar-ho al tutor individual via iEduca
  • Estar al dia del calendari de vacunació
  • No presentar simptomatologia compatible amb la COVID-19
  • No haver tingut contacte amb un positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors
  • Presentar emplenada la declaració responsable

Podeu consultar també el Pla complert d’obertura del centre