Qualitat i Millora


Política de qualitat

La política de qualitat del nostre centre subscriu el que marca la norma ISO 9001:2015, que és la norma internacional de qualitat.

El compromís de qualitat del centre és donar resposta a les expectatives de tota la comunitat educativa: els nostres alumnes, les famílies, el professorat, personal no docent, empreses i institucions de la zona.

L’equip directiu ha d’assegurar que es compleixen les normes i regulacions legals que afecten el servei educatiu. Aquest compromís, per tant, persegueix:

  • Complir la missió: proporcionar a la societat un servei educatiu de qualitat, que permeti a l’alumnat adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per destacar en la seva trajectòria professional i per facilitar-li la formació permanent, dins d’un marc democràtic, inclusiu, participatiu, cultural i fomentant els valors, el respecte, la cultura de l’esforç, la responsabilitat, la solidaritat, la igualtat i la millora contínua.
  • Assolir la visió: Ser un centre compromès a formar persones amb els coneixements i les competències necessàries  per ser respectuoses amb elles mateixes, amb els altres i amb el seu entorn. Aprofundir en els valors i les actituds que els permetin la seva integració i participació activa en la societat actual multicultural, canviant i dinámica.
  • Avaluar els resultats en base a fets i dades objectives per tal de millorar d’una manera contínua l’eficàcia i l’eficiència de les activitats i serveis que desenvolupa i presta a la comunitat així com garantir la satisfacció del client.
  • Certificar l’Institut segons la normativa ISO:9001 amb el següent abast: ESO, Batxillerats, Cicles Formatius i el servei d’assessorament i reconeixement. La certificació no inclou el PFI . L’únic punt no aplicable de la norma és el 8.3.Disseny i desenvolupament de productes i serveis, ja que ens ajustem als currículums definits pel Departament d’Educació.

És responsabilitat de tot el personal de l’Institut Castellet el compromís amb la millora contínua, el sistema de qualitat i els clients.