Qualitat i Millora


Política de qualitat

La implicació del nostre equip directiu en la política de qualitat es va iniciar ja fa uns anys amb el PAC, va continuar amb el treball en qualitat des dels Cicles Formatius i a partir de curs 16-17 es fa extensiva a tot el centre.

El compromís de qualitat del centre és donar resposta a les expectatives de tota la comunitat educativa: els nostres alumnes, les famílies, el professorat, personal no docent, empreses i institucions de la zona.

Aquest compromís, per tant, persegueix:

  • Complir la missió: proporcionar a la societat un servei educatiu de qualitat, que permeti a l’alumnat adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per destacar en la seva trajectòria professional i per facilitar-li la formació permanent, dins d’un marc democràtic, inclusiu, participatiu, cultural i fomentant els valors, el respecte, la cultura de l’esforç, la responsabilitat, la solidaritat, la igualtat i la millora contínua.
  • Assolir la visió: Ser un centre compromès a formar persones amb els coneixements i les competències necessàries  per ser persones respectuoses amb elles mateixes, amb els altres i amb el seu entorn. Aprofundir en els valors i les actituds que els permetin la seva integració i participació activa en la societat actual multicultural, canviant i dinámica.
  • Avaluar els resultats en base a fets i dades objectives per tal de millorar d’una manera contínua l’eficàcia i l’eficiència de les activitats i serveis que desenvolupa i presta a la comunitat així com garantir la satisfacció del client.

És responsabilitat de tot el personal de l’Institut Castellet el compromís amb la millora contínua, el sistema de qualitat i els clients.

 

mapa de processos