Punt d’informació Juvenil


El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) és un espai d’atenció presencial estable a l’institut que posa a l’abast del jovent recursos informatius d’interès (estudis, treball, participació, habitatge, cultura, salut, lleure, turisme, etc.) i accions i estratègies que promouen experiències de participació tant en el propi centre com en el entorn més proper, el barri i el municipi.

L’atenció presencial es concreta en un dia a la setmana durant l’hora del pati, tot i que les intervencions normalment són moltes més (formació i coordinació de delegats, organització de campanyes informatives, activitats de dinamització, etc.).

En aquest centre, el Punt d’Informació juvenil és dinamitzat per la Tècnica de joventut de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, els dimecres a l’hora del pati en el vestíbul de l’institut.

Els punts d’informació juvenil formen part del Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària (PIDCES). Aquest programa és una iniciativa de l’Oficina del Pla Jove de la Gerència d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona oberta a tots els municipis de la província de Barcelona que desenvolupen actuacions als instituts per tal de promoure la informació, la dinamització i la participació dels joves estudiants.

A través del Punt d’informació juvenil es vehicula el Projecte Corresponsals, que també forma part del programa PIDCES. Setmanalment la dinamitzadora del PIDCES prepara una informació adient per a l’alumnat corresponsal, que es responsabilitza de passar-la a buscar pel Punt d’informació, traspassar-la a la resta de companys de l’aula a l’hora de tutoria i penjar-la a la cartellera. Aquests alumnes corresponsals acostumen a ser els delegats i sotsdelegats de cada curs.

La Tècnica de joventut de l’Ajuntament amb col·laboració amb l’entitat El CAE realitzen tallers socioeducatius a les tutories de cada curs. Aquests tallers es seleccionen del Catàleg d’activitats del CAE al finalitzar el curs anterior i s’acostumen a programar de cara al segon trimestre de curs. Aquesta tasca es fa conjuntament amb el Coordinador del centre.