Programa Salut i Escola


El Programa Salut i Escola és una actuació promoguda pels Departaments d’Ensenyament, i de Salut, per tal d’impulsar la promoció i prevenció de la salut a l’escola i coordinar millor les accions en el territori. S’adreça a la població adolescent de segon cicle d’ESO (tercer i quart) dels centres públics i concertats.

L’objectiu del programa és el de millorar la salut dels adolescents a través d’accions als centres educatius de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç de problemes relacionats preferentment amb:

  • la salut mental
  • la salut afectivo-sexual
  • el consum de drogues, alcohol i tabac
  • els trastorns relacionats amb l’alimentació

Per més informació, podeu consultar la pàgina web del programa Salut i Escola.