Pla d’impuls de les llengües estrangeres a FP


A partir del curs 22/23, l’institut Castellet s’ha adherit al Pla d’Impuls de les Llengües Estrangeres a la Formació Professional finançat per la Unió Europea a través dels fons “Next Generation”  i el Fons Social Europeu. El pla és una iniciativa que té com a objectiu millorar tant com sigui possible la competència lingüística en alguna llengua estrangera tant de l’alumnat com del professorat i fomentar el desig per aprendre’n més, al mateix temps que creix l’interès de les empreses per a la contractació de professionals amb aquest perfil.

Als nostres cicles, tradicionalment l’anglès només formava part del currículum de grau mitjà. Amb el pla d’impuls de les llengües estrangeres l’institut ha pogut introduir l’anglès al grau superior de DAM  i reforçar-lo en el cicle d’anàlisi química i control de qualitat a través de les següents accions:

 • Creació d’un mòdul de llengua anglesa de 2h setmanals a 1r curs (DAM). A partir del 2n any d’implantació del pla hi haurà un mòdul de 2h setmanals a 1r curs i un altre de 2h més a 2n curs.
 • Impartició d’un mòdul tècnic professional d’un mínim de 2h a 1r curs. A partir del 2n any d’implantació del pla hi haurà un mòdul tècnic de mínim 2h a primer curs i un altre a 2n curs.
 • Introducció i reforç de diverses activitats i/o retroaccions en llengua anglesa per part del professorat de qualsevol mòdul dels cicles.

Al final del 2n any, l’alumnat que acabi un cicle formatiu de grau superior haurà cursat al voltant d’un 17% de les hores del cicle en llengua anglesa amb la intenció d’anar incrementant aquest percentatge en anys posteriors.

En principi els mòduls tècnics impartits en llengua anglesa són els següents:

Altres accions que finança el pla d’impuls de les llengües estrangeres i que per tant beneficien tant a l’alumnat com al professorat són les següents:

 • Cursos de llengua anglesa com a suport pel professorat implicat en el pla d’impuls.
 • Certificacions oficials dels nivells B1,B2,C1,C2 en llengua anglesa tant per l’alumnat com per al professorat implicat en el pla d’impuls.
 • Estades a l’estranger per l’alumnat i professorat implicat en el pla d’impuls. Aquestes estades són complementàries a les del programa Erasmus+.
 • Contractació d’un auxiliar de conversa per a millorar el nivell d’expressió oral en llengua anglesa
 • Contractació de professorat per a preparar material de suport per a les classes impartides en llengua anglesa, i per a la gestió del pla en el centre.

Per a la consecució del pla , en el centre hi ha les següents persones implicades:

 • Professorat d’idiomes que imparteix mòduls de llengua anglesa: Elías González
 • Professorat tècnic que imparteix mòduls en llengua anglesa: Adela García, Xavier Sanmartí, Laura Montón
 • Professorat implicat en la introducció d’activitats en llengua anglesa en qualsevol mòdul: Tot l’equip docent dels cicles de DAM i de laboratori d’anàlisi i control de qualitat
 • Gestió del pla: Equip directiu
 • Assessorament i supervisió: Departament de llengües estrangeres