Pla d’esport


L’institut participa en el Pla Català de l’Esport a l’Escola que organitza la Secretaria General de l’Esport amb la col.laboració del Departament d’Ensenyament i el Pla Educatiu d’Entorn del Bages Sud.

El Pla Català de l’Esport a l’Escola pretén posar a l’abast de l’alumnat de primària i secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.

A les zones amb Pla Educatiu d’Entorn aquestes activitats s’inclouen en la línia d’intervenció de la promoció de l’educació més enllà de l’escola.

Projecte esportiu del centre

Tot l’alumnat que no és del poble de Sant Vicenç disposa del transport escolar, que els trasllada gratuïtament als pobles respectius una vegada finalitzades les classes lectives. Per aquesta raó, el nostre Pla de l’Esport té com a objectiu principal  facilitar als nois i noies de l’institut i dels voltants poder disfrutar d’activitat física i esportiva amb unes condicions econòmiques i professionals aptes per a totes les famílies.

El projecte esportiu de l’institut pretén potenciar la participació de tot l’alumnat a les activitats extraescolars continuades que es realitzen al centre en horari no lectiu, en els Jocs Esportius Escolars del Consell Esportiu del Bages, i en les trobades esportives interinstituts de la nostra comarca.