Part Comuna


A l’Institut Castellet la part comuna de Batxillerat s’organitza de la següent manera: