Organització


El centre està liderat per un equip directiu format per 6 membres. Aquest equip compta amb el suport dels coordinadors de nivell i dels coordinadors de qualitat que formen l’equip de direcció i que facilita el lideratge compartit de la direcció.
També són importants per a l’organització i funcionament de centre les reunions amb els caps de departament i els altres coordinadors/es del centre (informàtic, SAE, riscos, LIC…).

Equip directiu

Director David Sanz
Coordinadora pedagògica Montse Vilaseca
Secretària Anna Corominas
Cap d’estudis Miquel Ortega
Cap d’estudis adjunta Mònica Moliné
Cap d’estudis FP Pere Lluís Rovira