Organització


Equip directiu

Directora Montserrat Vilalta
Cap d’estudis Montserrat Vima
Miquel Ortega
Secretària Anna Corominas
Coordinador Pedagògic David Sanz