Organització


Equip directiu

Director David Sanz
Cap d’estudis Montserrat Vilalta
Miquel Ortega
Secretària Anna Corominas
Coordinadora Pedagògica Mònica Moliné