Naturals


Biologia i Geologia

 • Distingir els 3 tipus de roques
 • Distingir el concepte de mineral del de roca
 • Conèixer l’estructura de la Terra (segons composició i segons dinàmica)
 • Conèixer les principals plaques tectòniques
 • Saber la teoria de la deriva continental.
 • Geodinàmica externa (erosió, transport, sedimentació, …)
 • Concepte d’ecologia (ecosistema, biòtop, biocenosi, xarxa tròfica, nivell tròfic, cicle de la matèria, flux d’energia).
 • Conèixer les parts d’un microscopi.
 • Conèixer la morfologia cel·lular (animal i vegetal)
 • Enunciar les 3 lleis de Mendel.
 • Conèixer la teoria de l’evolució de Darwin.

Física i Química

 • Distinció entre procés físic i químic.
 • Equació dell moviment rectilini: relació entre velocitat, espai i temps amb les unitats adients. Resolució de problemes senzills.
 • Estats físics de la matèria. Canvis d’estat.
 • Fonts i formes d’energia. Saber classificar en fonts d’energia renovable i no renovable.
 • Descripció de l’estructura de l’àtom.