Música


Continguts
  • Qualitats del so.
  • Llenguatge musical: ritme, notes, alteracions, escales, cadències, textures.
  • Estils: la música medieval, el renaixement, el barroc, el classicisme, el romanticisme, el nacionalisme, l’impressionisme, la avantguarda, el pop rock.
  • Formes musicals: forma binària i ternària, rondó, variació, obstinat, fuga, cànon, forma sonata.
  • Organologia: Coneixement dels instruments, classificació sistemàtica i agrupacions instrumentals