Visió, Missió i Valors


VISIÓ

El nostre centre vol arribar a formar persones amb els coneixements i les competències necessàries per ser respectuoses amb elles mateixes, amb els altres i amb el seu entorn. També pretén fer-los viure els valors i les actituds que els permetin la seva integració i participació activa en la societat actual multicultural, canviant i dinàmica.
És per això que:

 • Volem potenciar l’orientació personal, acadèmica i professional de l’alumnat i la transmissió de la cultura de l’esforç i el treball responsable, establint els recursos i les actuacions necessaris per assolir el seu èxit futur en funció de les seves potencialitats particulars.
 • Volem millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat i l’assoliment de les competències bàsiques fent ús de diferents recursos com les TIC/TAC, les noves metodologies i promocionar el multilingüisme en petits projectes i intercanvis.
 • Aspirem a continuar treballant per a una bona convivència i per mantenir un clima acollidor i motivador que afavoreixi la tasca educativa.
 • Impulsem la participació activa de l’alumnat i de les famílies en la vida del centre.
 • Pretenem que aquesta visió sigui compartida per tots els membres de la comunitat educativa, i alhora que tots adquirim el compromís de participar activament en aquest procés de millora.

Volem ser un centre de referència, de qualitat i integrat a l’entorn, que sigui capaç de respondre a les necessitats personals, formatives i professionals de tota la comunitat  educativa.

 

MISSIÓ

L’​ Institut Castellet som un centre públic d’ensenyament secundari obligatori i postobligatori que té per missió:

 • Desenvolupament dels aprenentatges que possibilitin la comprensió, per part del nostre alumnat, dels elements bàsics de totes les matèries.
 • Orientació i assessorament de les famílies respecte a l’educació que estan rebent el seus fills.
 • Implicació i motivació de l’equip humà de l’institut per facilitar la seva participació en el funcionament del centre..
 • Coordinació amb els altres centres educatius de la zona i amb els diversos ajuntaments.
 • Promoció de les activitats i projectes realitzats en el centre.

El nostre centre rep alumnat dels diferents municipis que integren la zona del Bages Sud: St. Vicenç de Castellet, el Pont de Vilomara i Rocafort, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Monistrol de Montserrat i Marganell. El fet d’atendre alumnat procedent de diferents localitats atorga una especificitat singular al centre i el condiciona en aspectes organitzatius, ja que s’han de tenir en compte sempre factors com el transport i les extra-escolars

 

VALORS

La nostra tasca educativa es recolza en els principis rectors i el caràcter propi que hem detallat anteriorment, i volem transmetre els següents valors al nostre alumnat:

 • Responsabilitat.
 • Esforç.
 • Autosuperació.
 • Respecte.
 • Esperit crític.
 • Autocontrol emocional.
 • Compromís i iniciativa social.
 • Cooperació.
 • Sostenibilitat.