Humanístico-lingüístic


A l’hora d’escollir aquesta opció cal tenir en compte els estudis que es volen realitzar un cop finalitzat el batxillerat:

Estudis universitaris de caràcter humanístic com llengua, literatura, filosofia, història de l’art, etc.…  i cicles formatius de grau superior que requereixen una formació humanística.