Homologació de proveïdors


L’Institut Castellet té implantat dins del seu sistema de Gestió de Qualitat un procediment que defineix el correcte ús dels recursos, així com l’assegurança que les compres i els productes adquirits compleixen amb els requisits de compra especificats.
Disposa d’un registre i classificació de proveïdors que es revisa a final d’any.

Per poder ser homologat com a proveïdor de l’Institut Castellet es tenen en compte els següents criteris:
– Facilitat de compra
– Acompliment data de lliurament
– Qualitat producte/servei
– Atenció al client
 
A més, es valorarà de forma positiva el fet de disposar d’una Certificació de Qualitat, que serà obligatori en alguns casos.