Graduat en ESO (GESO)


En aquesta secció trobareu els criteris d’avaluació i els continguts mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries.

Els dies i horaris de les proves:

Dilluns 19 de març es farà la prova de matemàtiques de 10,20h a 11,20h i la prova de Tecnologia o Anglès de 11,20h a les 12,20h.

Dimarts 20 de març es farà la prova de Llengua Catalana de 10,20h a 11,20h.

Criteris d’avaluació per matèries:

  • Llengua Catalana
  • Llengua Castellana
  • Llengua Anglesa
  • Matemàtiques
  • Socials
  • Naturals
  • Plàstica
  • Informàtica
  • Tecnologia
  • Música
  • Educació física