Graduat en ESO (GESO)


En aquesta enllaç trobareu: els requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2020, documentació necessària , calendari, continguts de les matèries, avaluació, …

http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPGestioAcademica/PCPProvesAnualsESO

Criteris d’avaluació per matèries:

  • Llengua Catalana
  • Llengua Castellana
  • Llengua Anglesa
  • Matemàtiques
  • Socials
  • Naturals
  • Plàstica
  • Informàtica
  • Tecnologia
  • Música
  • Educació Física