Ciències de la Naturalesa


A l’hora d’escollir aquesta opció cal tenir en compte els estudis que es volen realitzar un cop finalitzat el batxillerat:

Estudis universitaris de caràcter científic (Física, Química, Matemàtiques, etc.)  i Cicles formatius de grau superior o estudis universitaris relacionats amb les ciències de la naturalesa (biologia, medi ambient, geologia, etc.)