CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma


CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma fan: Administració avançada de sistemes operatius; Disseny, creació, manteniment, programació i administració de bases de dades; Creació de programes utilitzant diferents llenguatges; Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils; Desenvolupament avançat d’aplicacions; Desenvolupament de jocs i exportació a diferents plataformes; Disseny d’interfícies d’aplicacions; Accés a les bases de dades a través de programes creats pels propis alumnes.