CFGM Sistemes Microinformàtics en Xarxa


CFGM Sistemes Microinformàtics en Xarxa fan: Confecció i publicació de pàgines web, Configuració de punts d’accés, commutadors i routers, Configuració de proxys, i firewalls, Instal·lació i configuració dels sistemes operatius, Instal·lació i configuració de servidors web i de correu electrònic, Muntatge, manteniment i reparació d’ordinadors, Edició avançada de documents de text, Creació de fulls de càlcul i macros per a automatitzar i/o crear petits programes.