CFGM de CONSTRUCCIÓ


La formació DUAL és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa. Durant el primer curs, els alumnes del CFGM de CONSTRUCCIÓ fan una formació en centre de treball (FCT) de 100 hores (aprox.), no remunerades, per iniciar el contacte amb l’empresa. A partir de segon curs s’inicien les pràctiques remunerades a la mateixa empresa, amb una durada aproximada d’un any (amb modalitat de beca).