#BCNada18 amb els alumnes de 1r de BAT i PFI d’informàtica


Enguany hem participat a la #BCNada18 amb els alumnes de 1r de BAT i PFI d’informàtica. En total, hem tingut 84 alumnes desplaçant-se per Barcelona assolint 5 reptes: #STEM, #BookFace, @lletres, #capde, #lliure.
Ara bé, hagués estat impossible sense la intervenció activa dels dinamitzadors: el grup de tecnòlegs de 1r de BAT!!!