Batxillerat


El Batxillerat consta d’un únic cicle de dos cursos. La seva durada, per tant, és de dos anys. Aquest estudis tenen una part comuna per a tothom, que garanteix uns continguts de cultura general, i una part específica que prepara l’alumne en funció dels seus interessos. Aquesta part específica són les matèries de modalitat i les matèries optatives.