Batxillerat


El Batxillerat consta d’un únic cicle de dos cursos. La seva durada, per tant, és de dos anys. Aquest estudis tenen una part comuna per a tothom, que garanteix uns continguts de cultura general, i una part específica que prepara l’alumne en funció dels seus interessos. Aquesta part específica són les matèries de modalitat i les matèries optatives.

Les matèries comunes s’organitzen de la manera següent:

Primer batxillerat Hores
setmanals
Segon batxillerat Hores
setmanals
Llengua catalana 2 Llengua catalana 3
Llengua castellana 3 Llengua castellana 2
Llengua estrangera 3 Llengua estrangera 3
Filosofia 2 Història 3
Educació física 2 Història de la filosofia 3
Ciències pel món contemporani 2 Treball de recerca
Tutoria (1) Tutoria (1)

Pel que fa a la part específica, el nostre centre ofereix les següents modalitats de batxillerat:

Arts plàstiques , disseny i imatge

(cal triar una matèria per franja)

Primer batxillerat Hores
setmanals
Segon batxillerat Hores
setmanals
Fonaments de les Arts I (comuna d’opció) 4 Fonaments de les Arts II (comuna d’opció) 4
Volum
Història del Món ContemporaniLiteratura Catalana
4 Disseny 4
Dibuix Artístic I
4 Dibuix Artístic II
4
Cultura Audiovisual I

Dibuix Tècnic I

Francès
Alemany

4 Cultura Audiovisual II + Tècniques d’Expressió Graficoplàstica
Dibuix Tècnic II
Literatura Castellana
4

 

Modalitat de Ciències i Tecnologia

Ciències

(cal triar una matèria per franja)

Primer batxillerat Hores
setmanals
Segon batxillerat Hores
setmanals
Matemàtiques(comuna d’opció) 4 Matemàtiques(comuna d’opció) 4
Ciències de la terra I
Física I
4 Ciències de la terra II
Física II
4
Biologia I 4 Biologia II 4
Química I 4 Química II 4

Tecnologia

(cal triar una matèria per franja)

Primer batxillerat Hores
setmanals
Segon batxillerat Hores
setmanals
Matemàtiques(comuna d’opció) 4 Matemàtiques(comuna d’opció) 4
Física 4 Física 4
Tecnologia Industrial 4 Tecnologia Industrial 4
Dibuix Tècnic I
Química I
TIC
Francès
Alemany I
4 Electrotècnia
Dibuix Tècnic II
Química II
4

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

Humanitats

(cal triar una matèria per franja)

Primer batxillerat Hores
setmanals
Segon batxillerat Hores
setmanals
Grec I 4 Grec II 4
Història contemporània
Literatura Catalana
4 Història de l’art 4
Llatí I (Comuna d’opció) 4 Llatí II (Comuna d’opció) 4
Francès
Alemany
Cultura Audiovisual I
4 Literatura Castellana
Psicologia + Sociologia
Psicologia + Cultura Audiovisual II
4

Ciències socials

(cal triar una matèria per franja)

Primer batxillerat Hores
setmanals
Segon batxillerat Hores
setmanals
Matemàtiques aplicades II(comuna d’opció) 4 Matemàtiques aplicades II(comuna d’opció) 4
Història contemporània
Literatura Catalana
4 Història de l’art 4
Economia de l’empresa I 4 Economia de l’empresa II 4
EConomia
Francès
TIC
Alemany
Cultura Audiovisual I
4 Geografia
Psicologia + Sociologia
Psicologia + Cultura Audiovisual II
4

Ciències jurídiques (Dret)

(cal triar una matèria per franja)

Primer batxillerat Hores
setmanals
Segon batxillerat Hores
setmanals
Matemàtiques aplicades I(comuna d’opció) 4 Matemàtiques aplicades II(comuna d’opció) 4
Economia de l’empresa I 4 Economia de l’empresa II 4
Llatí I(Comuna d’opció) 4 Llatí II(Comuna d’opció) 4
Economia
Francès
Alemany
Cultura Audiovisual I
4 Geografia
Psicologia + Sociologia
Psicologia + Cultura Audiovisual II
4
  • De manera voluntària entre 1r i 2n de batxillerat, l’alumne pot fer la matèria optativa d’estada a l’empresa.
  • L’alumne, al final del batxillerat, ha d’haver cursat almenys 6 matèries d’una mateixa modalitat: la matèria comuna d’opció de la modalitat triada i, com a mínim, dues matèries més de la seva modalitat a cada curs. Les matèries marcades amb cursiva són considerades específiques i no computen com a matèria de modalitat.