Batxillerat d’Arts plàstiques, Disseny i Imatge


Ja ho estem preparant tot per aquest nou batxillerat al centre, destinat per l’alumnat interessat en les arts plàstiques, les arts visual o el disseny. Agrupa matèries destinades a l’afinament de la sensibilitat, la formació de criteri estètic i l’ensenyament dels destreses necessàries per a la realització s’obres d’art i de disseny.