Humanístico-lingüístic


Primer batxillerat Hores setmanals Segon batxillerat Hores setmanals
Grec 4 Grec 4
Història Contemporània 4 Història de l’art 4
Llatí 4 Llatí 4
(triar una de les tres)

Literatura Catalana

Francès

Alemany 

4 (triar una de les dues)

Literatura Castellana Psicologia+Sociologia 

4/ 2+2

 

A l’hora d’escollir aquesta opció cal tenir en compte els estudis que es volen realitzar un cop finalitzat el batxillerat:

Estudis universitaris de caràcter humanístic com llengua, literatura, filosofia, història de l’art, etc.…  i cicles formatius de grau superior que requereixen una formació humanística.