Tecnològic


Primer batxillerat Hores setmanals Segon batxillerat Hores setmanals
Matemàtiques 4 Matemàtiques 4
Física 4 Física 4
Tecnologia Industrial 4 Tecnologia Industrial 4
(triar una de les cinc)

Mecànica

Francès  

Alemany

Dibuix Tècnic

Química

4 (triar una de les tres)

Dibuix Tècnic

Química

Electrotècnia

4

ŠA l’hora d’escollir aquesta opció cal tenir en compte els estudis que es volen realitzar un cop finalitzat el batxillerat:

Cicles formatius de grau superior i estudis universitaris (enginyeries tècniques i superior) relacionats amb l’electricitat, l’electrònica, la mecànica, la informàtica, l’arquitectura, les enginyeries, etc. També inclou l’opció d’enginyeria química.