Arxiu diari: 14 de maig de 2018


CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma fan: Administració avançada de sistemes operatius; Disseny, creació, manteniment, programació i administració de bases de dades; Creació de programes utilitzant diferents llenguatges; Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils; Desenvolupament avançat d’aplicacions; Desenvolupament de jocs i exportació a diferents plataformes; Disseny d’interfícies d’aplicacions; Accés a les bases de dades a través de programes creats pels propis alumnes.


CFGM Sistemes Microinformàtics en Xarxa

CFGM Sistemes Microinformàtics en Xarxa fan: Confecció i publicació de pàgines web, Configuració de punts d’accés, commutadors i routers, Configuració de proxys, i firewalls, Instal·lació i configuració dels sistemes operatius, Instal·lació i configuració de servidors web i de correu electrònic, Muntatge, manteniment i reparació d’ordinadors, Edició avançada de documents de text, Creació de fulls de càlcul i macros per a automatitzar i/o crear petits programes.